Towarzystwo Naukowe Warszawskie

Galeria

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Seal of the Warsaw Scientific Society, established 1907

  Source scanned from the original document dated 1912, author unknown

AKTUALNOŚCI

Przesunięcie ZO na listopad 2023

W dniach 7-10 marca 2023 odbyło się głosowanie internetowe nad wnioskiem Zarządu o przesunięcie obrad Sprawozdawczo-Wyborczego ZO na listopad 2023.

Oddano 201 głosów przy użyciu formularza internetowego oraz przysłano 5 odpowiedzi bezpośrednio

TAK NIE WSTRZYM.
Formularz
198 1 2
Bezpośrednio 5
RAZEM 203 1 2

Tym samym podjęta została decyzja Towarzystwa o przedłużeniu kadencji Prezydium Zarządu do listopada b.r., gdy to powinno się odbyć Sprawozdawczo-Wyborcze Zgromadzenie Ogólne.

Sympozjum Chemia Supramolekularna z okazji 80-lecia urodzin prof. Janusza Lipkowskiego

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,

Polska Akademia Nauk oraz Towarzystwo Naukowe Warszawskie

zapraszają na sympozjum naukowe

Supramolecular chemistry – past, present, future
zorganizowane z okazji 80-lecia urodzin profesora Janusza Lipkowskiego

Sympozjum odbędzie się 3 lutego 2023 w Audytorium Maximum im. Roberta Schumana na kampusie UKSW (Młociny), ul. K. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa

 

Czytaj więcej...

Zebranie ogólne TNW (grudzień 2022) wybrało nowych członków

 

Zgodnie z deklaracją złożoną w czasie Zgromadzenia Ogólnego w dniach 13-15 grudnia 2022 r. przeprowadziliśmy internetowo głosowanie, w wyniku którego wybraliśmy pięciu nowych członków naszego Towarzystwa. Wszyscy zaproponowani przez Wydziały kandydaci znacznie przekroczyli wysoki statutowy próg 2/3 ważnych głosów otrzymując w glosowaniu ponad 90% głosów TAK. Dzięki temu skład naszego Towarzystwa powiększył się o 5 znakomitych uczonych związanych z warszawskim środowiskiem naukowym.

Członkami zwyczajnymi zostali wybrani profesorowie:
z Wydziału I - Wojciech Dudzik
z Wydziału III - Andrzej Białas

z Wydziału V - Michał Grąt, Rafał Krenke i Alicja Wiercińska-Drapało

 

Serdecznie gratulujemy wszystkim wybranym Koleżankom i Kolegom. Od dzisiaj nasze Towarzystwo liczy 443 członków. Dzięki decyzjom podjętym w tym roku wszyscy członkowie naszego Towarzystwa mają status członka zwyczajnego.

Osoby, ktore nie mogły uczestniczyć bezpośrednio w Zgromadzeniu Ogólnym w dniu 30 listopada 2022 mogą się zapoznać z nagraniem obrad oraz Wykładem Staszicowskim w serwisie YouTube https://youtu.be/x0uWb5ani1k

 

W czasie Zgromadzenia był udostepniony najnowszy numer Rocznika TNW. Do czasu umieszczenia na naszej stronie w formacie pdf będzie on dostępny w serwisie Dropbox https://www.dropbox.com/s/q7k6o83d82jl8bu/Rocznik%20TNW%202022%20int.pdf?dl=0


Z okazji zbliżających się Świąt przesyłamy wszystkim naszym członkom oraz sympatykom serdeczne życzenia świąteczne i noworoczne.


              Zarząd TNW

 

 

 

Lokalizacja


Login Form