Towarzystwo Naukowe Warszawskie

Galeria

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Seal of the Warsaw Scientific Society, established 1907

  Source scanned from the original document dated 1912, author unknown

AKTUALNOŚCI

Zgromadzenie Ogólne Sprawozdawczo Wyborcze

W dniu 14 listopada 2023 w Sali Lustrzanej Pałacu Staszica odbyło się Zgromadzenie Ogólne sprawozdawczo wyborcze naszego Towarzystwa poprzedzone Sesją Staszicowską Nauka jako kluczowy element w strategii rozwoju Polski.


Wygłoszone zostały dwa wykłady:
  Dr Aleksandra Wójtowicz (IBL PAN) "Dwa wieki działalności Towarzystwa Naukowego Warszawskiego - dawne wzorce i nowe wyzwania, czyli o społecznym zaangażowaniu humanistyki"
  Profesor Maciej Żylicz, Prezes FNP, członek TNW „Wyzwania systemowe w finansowaniu nauki w Polsce”

 

Po Sesji Staszicowskiej członkowie ustępującego Zarządu przedstawili sprawozdania z działalności Towarzystwa w kadencji 2020/23. na wniosek Komisji Rewizyjnej Zgromadzenie Ogólne udzieliło zarządowi absolutorium. 

Na zakończenie zgromadzenia, wybrana w drodze głosowania internetowego, nowa Prezes - profesor Dagmara Mirowska-Guzel przedstawiła propozycję nowego składu Prezydium oraz swoją wizję programową. Zgromadzenie Ogólne jednogłośnie zaakceptowało skład nowego Prezydium (jest on podany w zakładce Zarząd).

Zgromadzenie Ogólne było transmitowane na żywo w internecie, a jego przebieg został zarejestrowany i jest udostępniony pod adresem:

https://youtube.com/live/mQT2wf6Ufp0?feature=share
Całość materiałów będzie opublikowana w najnowszym Roczniku Towarzystwa.

Stanowisko Prezydium Towarzystwa Naukowego Warszawskiego w sprawie możliwych retorsji finansowych wobec Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

Uchwała z dn. 30 kwietnia 2023 r.

Z zażenowaniem i niedowierzaniem przyjęliśmy deklaracje ministra nauki i edukacji o możliwym ograniczeniu finansowania Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Ta deklaracja pojawiła się po wywiadzie w jednym z programów telewizyjnych z profesor dr hab. Barbarą Engelking, badaczką w nim zatrudnioną. Zwracamy uwagę, iż IFiS PAN od lat należy do najwyżej ocenianych placówek badawczych zarówno w środowisku naukowym, jak i przez organy ewaluacyjne Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Czytaj więcej...

Przesunięcie ZO na listopad 2023

W dniach 7-10 marca 2023 odbyło się głosowanie internetowe nad wnioskiem Zarządu o przesunięcie obrad Sprawozdawczo-Wyborczego ZO na listopad 2023.

Oddano 201 głosów przy użyciu formularza internetowego oraz przysłano 5 odpowiedzi bezpośrednio

TAK NIE WSTRZYM.
Formularz
198 1 2
Bezpośrednio 5
RAZEM 203 1 2

Tym samym podjęta została decyzja Towarzystwa o przedłużeniu kadencji Prezydium Zarządu do listopada b.r., gdy to powinno się odbyć Sprawozdawczo-Wyborcze Zgromadzenie Ogólne.

Lokalizacja


Login Form