Towarzystwo Naukowe Warszawskie

Galeria

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Seal of the Warsaw Scientific Society, established 1907

  Source scanned from the original document dated 1912, author unknown

AKTUALNOŚCI

Profesor Paweł Rowiński Prezesem ALLEA

Ilustracja

Zgromadzenie Ogólne ALLEA, w 30 rocznicę jej utworzenia, wybrało na funkcję Prezesa Profesora Pawła Rowińskiego, wieloletniego członka TNW, członka rzeczywistego PAN i wiceprezesa PAN w latach (2015-2022), a obecnie dyrektora Instytutu Geofizyki PAN. To wyjątkowe wyróżnienie dla polskiego akademika jako, że członkami ALLEA (All European Academies) jest ponad 50 Akademii Nauk z ponad 40 krajów członkowskich Rady Europy. Polskimi członkami ALLEA są PAU i PAN. Wybór polskiego uczonego na to niezwykle prestiżowe i wpływowe stanowisko, to nie tyko osobisty sukces i wyróżnienie dorobku naukowego oraz organizacyjnego Profesora, ale i ogromna szansa dla Polski i innych krajów naszego regionu. Należy przypomnieć, że ALEA jest partnerskim ciałem doradczym w zakresie polityki naukowej dla Komisji Europejskiej. 
Serdecznie gratulujemy Panie Profesorze.

Czytaj więcej...

Profesor Jadwiga Puzynina odznaczona Orderem Orła Białego

Ilustracja

 

Szanowni i Drodzy Członkowie Towarzystwa Naukowego Warszawskiego,

z radością i dumą dzielimy się wiadomością, że w dniu 3 maja 2024 – w święto narodowe i 233 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda odznaczył Orderem Orła Białego

Panią Profesor Jadwigę Puzyninę,

członkinię honorową Towarzystwa Naukowego Warszawskiego i wielu innych gremiów naukowych, badaczkę języka wartości.

Od lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku charyzmatyczna osobowość Uczonej kształtuje kolejne pokolenia badaczy, nauczycieli i popularyzatorów kultury języka polskiego w duchu zaangażowanego uczestnictwa w życiu publicznym. Studenci i pracownicy Wydziału Polonistyki zawdzięczają swojej Pani Dziekan wsparcie i pomoc w trudnych latach osiemdziesiątych. Znawcy i miłośnicy twórczości Cypriana Kamila Norwida dziękują Pani Profesor za stworzenie poświęconej językowi poety Pracowni, która stała się laboratorium myśli społecznej, oddziałującym widomie na etos Solidarności. Uczniowie, przyjaciele, słuchacze niezliczonych wykładów zachowują pamięć o mądrości Jej słów, o życzliwości i dobru emanującym od Osoby Jadwigi Puzyniny.

            Ad multos annos, Kochana Pani Profesor!

  Prof. dr hab. Dagmara Mirowska-Guzel                          Prof. dr hab. Alina Nowicka-Jeżowa

Prezes Towarzystwa Naukowego Warszawskiego                  Przewodnicząca Wydziału I TNW

 

Zgromadzenie Ogólne Sprawozdawczo Wyborcze

W dniu 14 listopada 2023 w Sali Lustrzanej Pałacu Staszica odbyło się Zgromadzenie Ogólne sprawozdawczo wyborcze naszego Towarzystwa poprzedzone Sesją Staszicowską Nauka jako kluczowy element w strategii rozwoju Polski.

Wygłoszone zostały dwa wykłady:
  Dr Aleksandra Wójtowicz (IBL PAN) "Dwa wieki działalności Towarzystwa Naukowego Warszawskiego - dawne wzorce i nowe wyzwania, czyli o społecznym zaangażowaniu humanistyki"
  Profesor Maciej Żylicz, Prezes FNP, członek TNW „Wyzwania systemowe w finansowaniu nauki w Polsce”

 Zgromadzenie Ogólne było transmitowane na żywo w internecie, a jego przebieg został zarejestrowany i jest udostępniony pod adresem:

https://youtube.com/live/mQT2wf6Ufp0?feature=share

Czytaj więcej...

Lokalizacja


Login Form