Towarzystwo Naukowe Warszawskie

Galeria

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Seal of the Warsaw Scientific Society, established 1907

  Source scanned from the original document dated 1912, author unknown

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze TNW 3 marca 2020

W dniu 3 marca 2020 odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze TNW.

Po wysłuchaniu Sprawozdania ustępującego Prezesa TNW, Prof. dr hab. Janusza Lipkowskiego, ustępującego Skarbnika TNW, Prof. dr hab. Lecha Mroza oraz Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej TNW, Prof. dr hab. Ewy Wolnicz-Pawłowskiej, jednogłośnie udzielono absolutorium ustępującemu Prezydium Zarządu w składzie

Prezes – Prof. dr. hab. Janusz Lipkowski

Wiceprezes – Prof. dr hab. Paweł Haensel

Sekretarz Generalny: prof. dr hab. Leszek Zasztowt

z-ca Sekretarza Generalnego: prof. dr hab. Ewa Bałkowiec-Iskra

Skarbnik: prof. dr hab. Lech Mróz

z-ca Skarbnika: prof. dr hab. Jolanta Sujecka

W głosowaniu tajnym wybrano Prezydium Zarządu TNW na kadencję 2020-2022 w następującym składzie

Prezes: prof. dr hab. Jerzy M. Langer

Wiceprezes: prof. dr hab. Leszek Zasztowt

Sekretarz Generalny: prof. dr hab. Wojciech Iwańczak

z-ca Sekretarza Generalnego: prof. dr hab. Grzegorz Grynkiewicz

Skarbnik: prof. dr hab. Teresa Rząca-Urban

z-ca Skarbnika: prof. dr hab. Jolanta Sujecka

Postanowiono jednocześnie przedłużyć kadencję Komisji Rewizyjnej TNW do końca b.r.

Lokalizacja


Login Form