Towarzystwo Naukowe Warszawskie

Galeria

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Seal of the Warsaw Scientific Society, established 1907

  Source scanned from the original document dated 1912, author unknown

Nowy numer „Rocznika Towarzystwa Naukowego Warszawskiego”

Dotychczas w dobrym zwyczaju było przekazywanie członkiniom i członkom TNW nowych numerów „Rocznika Towarzystwa Naukowego Warszawskiego” na zebraniu ogólnym. Tak też miało być w tym roku – 9 listopada. Niestety, z powodu pandemii coronawirusa spotkanie to nie mogło się odbyć. Jednakże nowy numer „Rocznika Towarzystwa Naukowego Warszawskiego” jest gotowy i dostępny w formacie PDF.

Rocznik TNW 2019 2020 okladka

W numerze LXXXII, za lata 2019 i 2020, znalazł się m.in. tekst prof. Janusza Lipkowskiego (prezesa TNW 2008–2020) podsumowujący działalność TNW w ostatnich latach.

 

Zapewne wielu czytelników znajdą artykuły zamieszczone w dziale Z problemów współczesnej nauki – Rafała Dutkiewicza, Jerzego Langera Pandemia, eksperci i autorytety, Janusza Lipkowskiego, Szybki koniec świata, czyli czego nie wiemy o postępującymociepleniu, Leszka Zasztowta, Towarzystwo Marii Skłodowskiej-Curie i Polska Akademia Nauk.Co dalej?

 

W dziale Wspomnienia pośmiertne przypomniano sylwetki zmarłych w ostatnich latach członkiń i członków TNW: Jerzego W. Borejszy, Tadeusza Drewnowskiego, Marii Janion, Jerzy Majkowskiego, Karola Modzelewskiego, Andrzeja Poppego, Jadwigi Sambor, Zbigniewa Szreniawskiego, Janusza Żarnowskiego.

 

Poza tym, tradycyjnie, opublikowano sprawozdania z prac zarządu i wydziałów TNW oraz listy członków w poszczególnych wydziałach za lata 2019–2020.

 

Zachęcamy do lektury.

 

Dorota Krystyna Rembiszewska

redaktorka naczelna „Rocznika Towarzystwa Naukowego Warszawskiego”

Lokalizacja


Login Form