Towarzystwo Naukowe Warszawskie

Galeria

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Seal of the Warsaw Scientific Society, established 1907

  Source scanned from the original document dated 1912, author unknown

Zawiadomienie o zwołaniu Zebrania Ogólnego w trybie zdalnym

Szanowne Koleżanki i Koledzy, P.T. Członkowie TNW,

W imieniu Zarządu informujemy o zwołaniu na dzień 14 grudnia Zebrania Ogólnego TNW w trybie zdalnym.

Celem ZO jest wybór członków zwyczajnych oraz członków korespondentów naszego Towarzystwa na podstawie rekomendacji Wydziałów i zatwierdzenie składu Komisji Rewizyjnej na kolejną kadencję. Wybory odbędą się w trybie zdalnym i instrukcję do głosowania otrzymają Państwo po spotkaniu Zarządu zatwierdzającym procedurę wyborczą i planowanym na 8 grudnia. Dla osób, które preferują tradycyjny sposób głosowania przewidujemy taką możliwość przez wypełnienie kart wyborczych bezpośrednio w naszym Sekretariacie w dniach 9–14 grudnia. O wyniku głosowania i dalszych krokach poinformujemy mailowo. Liczymy na zrozumienie i akceptację powyższego trybu, jako jedynego możliwego w obecnej sytuacji. Z wyrazami szacunku i życzeniami zdrowia od całego Zarządu TNW.

 

Prezes TNW Sekretarz GeneralnyTNW
Prof. Jerzy M Langer           Prof. Wojciech Iwańczak

 

2020 11 28 Zawiadomienie o zwolaniuZebraniaOgolnego w dn 14 grudnia 2020

 

Lokalizacja


Login Form