Towarzystwo Naukowe Warszawskie

Galeria

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Seal of the Warsaw Scientific Society, established 1907

  Source scanned from the original document dated 1912, author unknown

Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego w kolekcji Mazowieckich Czasopism Humanistycznych

Informujemy, że wszystkie istniejące numery "Rocznika Towarzystwa Naukowego Warszawskiego" zostały zdigitalizowane w ramach umowy pomiędzy Muzeum Historii Polski oraz Towarzystwem Naukowym Warszawskim. Czasopisma w wersji zdigitalizowanej są dostępne pod adresem:

http://mazowsze.hist.pl/

Mazowieckie Czasopisma Humanistyczne to tworzona przez Muzeum Historii Polski pełnotekstowa kolekcja ważnych humanistycznych czasopism mazowieckich: ponad 9. tys. artykułów na 75,5 tys. stron przekształconych do postaci cyfrowej. Pełne teksty artykułów wraz z opisami bibliograficznymi można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.

W 2012 roku udostępniono między innymi tytuły takie jak “Almanach Muzealny”, “Kronika Zamkowa”, “Notatki Płockie”, “Rocznik Mazowiecki” oraz “Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego”.

Lokalizacja


Login Form