Towarzystwo Naukowe Warszawskie

Galeria

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Seal of the Warsaw Scientific Society, established 1907

  Source scanned from the original document dated 1912, author unknown

Profesor Henryk Samsonowicz nie żyje

28 maja 2021 roku zmarł Profesor Henryk Samsonowicz, wybitna postać polskiego życia naukowego i publicznego. Znakomity historyk mediewista stanowi całą epokę w najnowszych dziejach Polski. Związany z Uniwersytetem Warszawskim tam pokonywał wszystkie szczeble swej błyskotliwej kariery naukowej. Autor setek rozpraw, które zdobią półki bibliotek na całym świecie. Interesowały go dzieje miast, mieszczaństwa, przemiany mentalności, kultura średniowieczna, egzystencja człowieka w całej jej złożoności. W macierzystej uczelni piastował wiele godności, z najwyższą rektora włącznie. Dorobek i postawę Profesora doceniono tak w Polsce, jak zagranicą, obdarzono go godnością doktora honoris causa wielu uczelni, był członkiem licznych towarzystw naukowych z Polską Akademią Nauk, Polską Akademią Umiejętności i Towarzystwem Naukowym Warszawskim ( gdzie był również Członkiem Honorowym ) na czele. Wśród zaszczytów, którymi go hojnie należy wymienić Order Orła Białego.

 Przez długie lata wywierał wielki wpływ na kierunek rozwoju nauki i życia publicznego. Minister edukacji narodowej w rządzie Tadeusza Mazowieckiego, wiceprzewodniczący Komitetu Badań Naukowych, uczestnik obrad Okrągłego Stołu to tylko niektóre z odpowiedzialnych funkcji jakimi go obdarzono. Nie był uczonym zamkniętym w „wieży z kości słoniowej”, znały go różne środowiska, w których promował wiedzę o przeszłości. Jako prelegent Polskiego Towarzystwa Historycznego, którego był przez kilka lat prezesem, docierał w bardzo odległe zakątki Polski. Nie bez powodu też został honorowym obywatelem Sandomierza, Pułtuska czy Ostrowca Świętokrzyskiego. Wybitny orator zapadł w pamięci tysięcy ludzi, którzy mieli szczęście go słuchać.

Popularny „Samson” zostawił nas w trudnych czasach, na pewno go nie zapomnimy.

Wojciech Iwańczak

Lokalizacja


Login Form