Towarzystwo Naukowe Warszawskie

Galeria

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Seal of the Warsaw Scientific Society, established 1907

  Source scanned from the original document dated 1912, author unknown

Członkowie Wydziału I

Jerzy LeonAxer

Mirosław Bańko

Tadeusz Błaszczyk
Grażyna Bobilewicz
Bohdan Krzysztof Bogacki
Andrzej Bogusławski
Jerzy Bralczyk
Maria Krzysztof Byrski

Tomasz Czarnecki

Oskar Stanisław Czarnik

Janusz Danecki
Tadeusz Drewnowski
Stanisław Dubisz
Jerzy Duma
Marek Dziekan

Barbara Falińska
Antoni Furdal

Ewa Geller
Teresa Giermak-Zielińska
Michał Głowiński
Stanisław Godziński
Zbigniew Greń
Maciej Grochowski

Sambor Grucza
Renata Grzegorczykowa

Kwiryna Handke
Romuald Huszcza

Elżbieta Jamrozik
Maria Janion
Joanna Jurewicz

Halina Karaś
Krzysztof Koehler
Małgorzata Korytkowska
Teresa Kostkiewiczowa
Alina Kowalczykowa
Władysław Kupiszewski

Andrzej Lam

Grzegorz Leszczyński.
Jadwiga Linde-Usiekniewicz
Roman Loth

Andrzej Makowiecki
Małgorzata Marcjanik
Andrzej Markowski
Andrzej Mencwel
Teresa Michałowska
Barbara Milewska-Waźbińska

Alicja Nagórko
Alina Nowicka-Jeżowa

Barbara Otwinowska

Paulina Pelcowa
Włodzimierz Pianka
Hanna Popowska-Taborska
Marek Prejs
Jadwiga Puzynina

Dorota Krystyna Rembiszewska
Janusz Rieger

Kazimierz Sabik
Piotr Salwa
Elżbieta Sarnowska-Temeriusz
Antoni Semczuk
Elżbieta Sękowska
Janusz Siatkowski
Elżbieta Smułkowa
Maria Straszewska
Zbigniew Sudolski
Jolanta Sujecka
Roch Sulima
Małgorzata Szpakowska
Grażyna Szwat-Gyłybowa

Marek Świdziński

Roman Taborski
Zuzanna Topolińska

Jerzy Andrzej Wojtczak-Szyszkowski

Ewa Wolnicz-Pawłowska
Krzysztof Dominik Wrocławski

Anna Zielińska

Jadwiga Zieniukowa
Krzysztof Żaboklicki

Lokalizacja


Login Form