Towarzystwo Naukowe Warszawskie

Galeria

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Seal of the Warsaw Scientific Society, established 1907

  Source scanned from the original document dated 1912, author unknown

Małgorzata Korytkowska

Małgorzata Korytkowska urodziła się 22.03.1942 r. w Warszawie. Jest profesorem zwyczajnym w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk.
Specjalizacja naukowa: slawistyka, językoznawstwo, bułgarystyka.
Główne kierunki zainteresowań badawczych: językoznawstwo południowosłowiańskie, bułgarystyka, językoznawstwo konfrontatywne, składnia, semantyka.
Jest członkinią TNW od 2013 r. Należy także do Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Łódzkiego Towarzystwa Naukowego.


Ważniejsze publikacje

 • Bułgarskie czasowniki modalne, Wrocław 1977.
 • Z problematyki składni konfrontatywnej – na przykładzie bułgarskich i polskich zdań bezpodmiotowych, Wrocław 1990.
 • Typy pozycji predykatowo-argumentowych, seria: Gramatyka konfrontatywna bułgarsko-polska, t. 5, Warszawa 1992.
 • (współaut. R. Roszko), Modalność imperceptywna, seria: Gramatyka konfrontatywna bułgarsko-polska, t. 6, cz. 2, Warszawa 1997.
 • (współaut. V. Maldijeva), Od zdania złożonego do zdania pojedynczego. Dopuszczalność nominalizacji argumentu propozycjonalnego w języku polskim i bułgarskim, Toruń 2002.
 • Modalność interrogatywna, seria: Gramatyka konfrontatywna bułgarsko-polska, t. 6, cz. 4, Warszawa 2004.
 • (współaut. V. Koseska-Toszewa, R. Roszko), Polsko-bułgarska gramatyka konfrontatywna, Warszawa 2007.
 • Podstawowe struktury zdaniowe współczesnych języków słowiańskich: białoruski, bułgarski i polski, red. nauk. (i współaut. A.Kiklewicz, M.Korytkowska), Olsztyn 2010.
 • Типове предикатно-аргументни позиции. [серия:] Българско-полска съпоставителна граматика, т. 5, София 2011.

Pełny wykaz publikacji prof. dr hab. Małgorzaty Korytkowskiej na: http://ispan.waw.pl/default/pl/pracownicy/profesorowie-zwyczajni/464-prof-m-korytkowska

Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Lokalizacja


Login Form