Towarzystwo Naukowe Warszawskie

Galeria

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Seal of the Warsaw Scientific Society, established 1907

  Source scanned from the original document dated 1912, author unknown

Rocznik TNW

Informujemy, że następujące numery "Rocznika Towarzystwa Naukowego Warszawskiego" zostały zdigitalizowane w ramach umowy pomiędzy Muzeum Historii Polski oraz Towarzystwem Naukowym Warszawskim.

Są to roczniki z lat: 1917,1926,1928,29,1932-1952 oraz po reaktywacji 1983-85 oraz 1987-2013. Wszystkie artykuły z tych Rocznków sa dostępne w wersji zdigitalizowanej pod adresem: http://mazowsze.hist.pl/ Artykuły te są także dostępne (ok 2000) w bazie czasopism humanistycznych https://bazhum.muzhp.pl/ po wpisaniu w polu wyszukiwania "Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego".

Wszystkie Roczniki TNW po reaktywacji w roku 1982 są dostępne w wersji książkowej w naszym biurze, zaś znaczna część wydań archiwalnych od 1908 do1996 (poza Rocznikami z lat 1911,1919,1921-25) znajduje się w Archiwum PAN. 

Ostatnie „Roczniki Towarzystwa Naukowego Warszawskiego” są dostępne w formacie PDF pod adresami Rocznik TNW za lata 2019/20 oraz Rocznik TNW za lata 2021/22. Najnowszy numer Rocznika jest dostępny do pobrania używając linku Rocznik 2022/23.

 

Wszystkie numery Rocznika TNW (po reaktywacji w 1982 r.) w wersji papierowej są dostępne w biurze TNW w Pałacu Staszica. Bogatą kolekcję Rocznika ma biblioteka Archiwum PAN w Warszawie.

Wersje cyfrowe niektórych numerów Rocznika TNW zamieszczono na stronie Federacji Bibliotek Cyfrowych: https://crispa.uw.edu.pl/object/files/400437/display/Default i Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Warszawskiego (lata 1802- 1811): https://crispa.uw.edu.pl/object/files/400437/display/Default

 

 

Lokalizacja


Login Form