Towarzystwo Naukowe Warszawskie

Galeria

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Seal of the Warsaw Scientific Society, established 1907

  Source scanned from the original document dated 1912, author unknown

Zarząd

Prezydium Zarządu wybrane 19 grudnia 2016 r.

 

prezes:

prof. dr hab. Janusz Lipkowski

 

wiceprezes:

prof. dr hab. Paweł Haensel

 

sekretarz generalny:

prof. dr hab. Leszek Zasztowt

 

z-ca sekretarza generalnego:

prof. dr hab. Ewa Bałkowiec-Iskra

 

skarbnik:

prof. dr hab. Lech Mróz

 

z-ca skarbnika: prof. dr hab. Jolanta Sujecka

 

Zarząd

 

przewodniczący Wydziału I:

prof. dr hab. Alicja Nagórko 

 

sekretarz Wydziału I:

dr hab. prof. IS PAN Dorota Krystyna Rembiszewska

 

przewodniczący Wydziału II:

prof. dr hab. Włodzimierz Mędrzecki

 

sekretarz Wydziału II:

prof. dr hab. Jan Piskurewicz

 

przewodniczący Wydziału III:

 

 

sekretarz Wydziału III:

prof. dr hab.Feliks Przytycki

 

przewodniczący Wydziału IV:

prof. dr hab.Leonora Bużańska

 

sekretarz Wydziału IV:

prof. dr hab. Paweł Lipiński

 

przewodniczący Wydziału V:

prof. dr hab. Jerzy Majkowski

 

sekretarz Wydziału V:

dr hab. n. med. Ewa Bałkowiec-Iskra

 

przewodniczący Wydziału VI:

prof. dr hab. Małgorzata Jakubowska

 

sekretarz Wydziału VI:

dr hab. Katarzyna Pietrzak

 

Komisja Rewizyjna

 

członkowie:

 

prof. dr hab. Ewa Wolnicz-Pawłowska

prof.dr hab. Stanisław Kazubski

prof. dr hab. Tadeusz Palko

prof. dr hab. Krzysztof Wrocławski

prof. dr hab. Zbigniew Galus

Lokalizacja


Login Form