Towarzystwo Naukowe Warszawskie

Galeria

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Seal of the Warsaw Scientific Society, established 1907

  Source scanned from the original document dated 1912, author unknown

Zebranie sprawozdawczo wyborcze 3 marca 2020

Warszawa, 17.02.2020 r.

Szanowni Państwo, członkowie Towarzystwa Naukowego Warszawskiego,

Uprzejmie zapraszam na zebranie ogólne TNW w Sali Lustrzanej Pałacu Staszica, w dniu 3 marca 2020 r.

Zebranie rozpocznie się o godzinie `16-tej w pierwszym terminie i o 16:30 w drugim terminie, 

z następującym porządkiem:

1. wybory prezesa TNW na kadencję 2020-2022;

2. sprawozdania za rok 2019;

3. wystąpienie ustępującego prezesa;

4. udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi;

5. ogłoszenie wyniku wyboru prezesa;

6. wybory wiceprezesa i sekretarza ogólnego na kadencję 2020-2022 oraz pozostałych członków Prezydium;

6. ogłoszenie wyników wyborów;

7. sprawy wniesione i wolne wnioski;

8. zamknięcie zebrania.

Uprzejmie informuję, że kandydatem na prezesa TNW na kadencję 2020-2022 jest profesor Jerzy Langer.

Kandydatem na wiceprezesa jest obecny Sekretarz Generalny, profesor Leszek Zasztowt.

Informacje o wszystkich kandydatach zostaną rozesłane w kolejnym liście.

Uprzejmie proszę o niezawodną obecność na zebraniu.

Janusz Lipkowski

Prezes TNW

UWAGA!

Od dnia 6.11.2018r. Towarzystwo Naukowe Warszawskie jest Organizacją Pożytku Publicznego.
Zapraszamy do wpłat 1% podatku.
KRS 0000110663

Lokalizacja


Login Form