Towarzystwo Naukowe Warszawskie

Galeria

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Seal of the Warsaw Scientific Society, established 1907

  Source scanned from the original document dated 1912, author unknown

Seminarium Wydział II

Seminarium Historii Kobiet i Historii Płci im. Łucji Charewiczowej

zaprasza na kolejne spotkanie

 

7.11.2019 (czwartek), w godzinach 14:00 - 17:45

Towarzystwo Naukowe Warszawskie

Pałac Staszica

Nowy Świat 72

00-330 Warszawa

Sala pod Kopułą (dawna kawiarnia)

Temat spotkania:

Płeć w dyskursach eksperckich w XX w.

Celem kolejnego naszego Seminarium jest refleksja nad wykorzystaniem kategorii płci w badaniach nad wytwarzaniem wiedzy i funkcjonowaniem dyskursów naukowych. Rola dyskursu naukowego znacznie wzrosła od końca XIX w., różne dziedziny wiedzy współtworzą też wyobrażenia na temat płci. W jaki sposób nauki społeczne i medyczne konstruują płeć? Na czym polega genderowa analiza dyskursów naukowych?

 

Program seminarium

14.00-15.30

Wykład I.

dr hab. Barbara Klich-Kluczewska

Historia, socjologia i gender. O zaletach wykorzystania dyskursu eksperckiego w badaniach nad dziejami płci.

dyskusja

15.30-16.00

Przerwa

16.00-17.30

Wykład II.

dr hab. Agnieszka Kościańska

Płeć w dyskursie seksuologicznym.

dyskusja

 

17.30-17.45

Podsumowanie

 

Biogramy:

dr hab. Barbara Klich-Kluczewska pracuje w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autorka książek Rodzina, tabu i komunizm w Polsce (Libron 2015), From mentalities to anthropological history. Theory and Methods, red. B. Klich-Kluczewska, D. Kałwa (2012) oraz Przez dziurkę od klucza. Życie prywatne w powojennym Krakowie 1945-1989 (TRIO 2005). Stypendystka m.in. ZZF Postdam i Imre Kertész Kolleg Jena.

 

dr hab. Agnieszka Kościańska pracuje w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka m.in. książęk Płeć, przyjemność i przemoc. Kształtowanie wiedzy eksperckiej o seksualności w Polsce (WUW, 2014), Zobaczyć łosia. Historia polskiej edukacji seksualnej od pierwszej lekcji do internetu (Czarne, 2017) oraz wywiadu-rzeki z edukatorem seksualnym Wiesławem Sokolukiem pt. Instruktaż nadmierny (Czarne, 2018). Stypendystka m.in. Fundacji Kościuszkowskiej (New School for Social Research), Marie Curie Fellowship (Uniwersytet Harvarda), Imre Kertész Kolleg Jena oraz Royal Society of Edinburgh (Edinburgh College of Art). Zastępczyni redaktora naczelnego „Ludu”.

 

 

 

UWAGA!

Od dnia 6.11.2018r. Towarzystwo Naukowe Warszawskie jest Organizacją Pożytku Publicznego.
Zapraszamy do wpłat 1% podatku.
KRS 0000110663

Lokalizacja


Login Form