Towarzystwo Naukowe Warszawskie

Galeria

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Seal of the Warsaw Scientific Society, established 1907

  Source scanned from the original document dated 1912, author unknown

Zebranie Wydziału I 29.10.2018

Zarząd Wydziału I Towarzystwa Naukowego Warszawskiego

zaprasza na posiedzenie, które odbędzie się

29 października 2018 r. (poniedziałek) o godz. 17.00

w sali 006 (dawniej 022) Pałacu Staszica w Warszawie, ul. Nowy Świat 72.

Na posiedzeniu

prof. Joanna Goszczyńska

wygłosi odczyt:

Tatry w sporze o słowacką tożsamość narodową

Na odczyt i dyskusję zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Streszczenie referatu dostępne jest na stronie internetowej http://www.tnw.waw.pl/ w zakładce Wydziału I.

W drugiej części posiedzenia, zamkniętej, z udziałem członków TNW, zaplanowano:

1. Głosowanie w sprawie wyboru prof. Joanny Goszczyńskiej, prof. Jakuba Zdzisława Lichańskiego na członków korespondentów.

2. Sprawy bieżące.

sekretarz Wydziału I TNW                           

dr hab. Dorota Rembiszewska prof. IS PAN 

przewodniczaca Wydziału I TNW

prof. dr hab. Alicja Nagórko

Konferencja Komisji Historyków Polski i Rosji

Rok 1918 –koniec starej i narodziny nowej Europy.

Odrodzone państwo Polskie i Sowiecka Rosja.

 

Год 1918 –конец старой и рождение новой Европы.

Возрожденное Польское Государство и Советская Россия

 

Konferencja Komisji Historyków Polski i Rosji,
Warszawa, 26–29 września 2018 r.
Polska Akademia Nauk,
Komitet Nauk Historycznych PAN,
Komitet Historii Nauki i Techniki PAN
oraz
Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego,
Instytut Historii Nauki im. L. & A. Birkenmajerów PAN,
Instytut Historii im. T. Manteuffl a PAN,
Towarzystwo Naukowe Warszawskie,
Kasa im. J. Mianowskiego – Fundacja Popierania Nauki

 

program konferencji w PDF

 

Lokalizacja


Login Form