Towarzystwo Naukowe Warszawskie

Galeria

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Seal of the Warsaw Scientific Society, established 1907

  Source scanned from the original document dated 1912, author unknown

Streszczenia referatów Wydział I

19 listopada 2018 r., dr Donata Ochmann, prof. Renata Przybylska, prof. Kazimierz Sikora, Słownik regionalizmów krakowskich „Powiedziane po krakowsku”. Geneza, koncepcja, zawartość

 

Czytaj więcej...

 

29 października 2018 r., prof. Joanna Goszczyńska, Tatry w dziewiętnastowiecznym sporze o słowacką tożsamość narodową

 

Czytaj więcej...

4 czerwca 2018 r., prof. Dorota Rembiszewska, prof. Janusz Siatkowski Wewnątrzsłowiańskie kontakty językowe na obszarze pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego

 

Czytaj więcej...

13 listopada 2017 r., prof. Grażyna Szwat-Gyłybow, O „bezsilności” badacza idei wędrownych.

 

Czytaj więcej...

13 lutego 2016 r., prof. Jolanta Sujecka, Tożsamość na Bałkanach. Przypadek Rafaela Moshe Kamhiego

Czytaj więcej...

20 czerwca 2016 r. prof. dr hab. Małgorzata Marcjanik, Co mówimy, prawiąc grzeczności? Granice etykiety językowej i etyki słowa

Czytaj więcej...

 

15 czerwca 2015 r., prof. dr hab. Stefan Chwin, Wielkie deportacje środkowoeuropejskie XX wieku z perspektywy aksjologicznej. Wyzwanie dla literatury

Czytaj więcej...

 

20 kwietnia 2015 r., prof. dr hab. Jarosław Ławski, Projekt edycji „Pism rozproszonych” Zygmunta Glogera: założenia i praktyka. Konfrontacje.

Czytaj więcej...

31 marca 2014 r., prof. dr hab. Jadwiga Linde-Usiekniewicz, dr Paulina Nalewajko, Wpływ wyrażeń wprowadzających dialog literacki na jego interpretację – na przykładzie opowiadania «Buen viaje, señor presidente» Gabriela Garcíi Márqueza i jego polskiego przekładu.

 

Czytaj więcej...

26 maja 2014 r., prof. dr hab. Ewa Geller, Początki języka jidysz w Polsce w świetle lingwistyki kontaktu językowego.

 

Czytaj więcej...

Lokalizacja


Login Form