Towarzystwo Naukowe Warszawskie

Galeria

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Seal of the Warsaw Scientific Society, established 1907

  Source scanned from the original document dated 1912, author unknown

Streszczenia referatów Wydział I

 • 29 października 2018 r. o 17:00, prof. Joanna Goszczyńska

  Tatry w dziewiętnastowiecznym sporze o słowacką tożsamość narodową


Czytaj więcej...

 • 4 czerwca 2018 r. (poniedziałek) o godz. 17.00, prof. Dorota Rembiszewska, prof. Janusz Siatkowski Wewnątrzsłowiańskie kontakty językowe na obszarze pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego

Czytaj więcej...

 • 5 marca 2018 r. (poniedziałek) o godz. 17.00, dr Mariusz Górnicz, TERMINOLOGIA W XXI WIEKU

Czytaj więcej...

 • 13 listopada 2016 r. (poniedziałek) o godz. 17.00, prof.  Grażyna Szwat-Gyłybow , O „bezsilności” badacza idei wędrownych.

Czytaj więcej...

 • 13 lutego 2016 r. (poniedziałek) o godz. 17.00, prof. Jolanta Sujecka, Tożsamość na Bałkanach. Przypadek Rafaela Moshe Kamhiego

Czytaj więcej...

 • 20 czerwca 2016 r. prof. dr hab. Małgorzata Marcjanik, Co mówimy, prawiąc grzeczności? Granice etykiety językowej i etyki słowa 

Czytaj więcej...

 • 15 czerwca 2015 r., prof. dr hab. Stefan Chwin, Wielkie deportacje środkowoeuropejskie XX wieku z perspektywy aksjologicznej. Wyzwanie dla literatury

Czytaj więcej...

 • 20 kwietnia 2015 r., prof. dr hab. Jarosław Ławski, Projekt edycji „Pism rozproszonych” Zygmunta Glogera: założenia i praktyka. Konfrontacje.

Czytaj więcej...

 • 31 marca 2014 r., prof. dr hab. Jadwiga Linde-Usiekniewicz, dr Paulina Nalewajko, Wpływ wyrażeń wprowadzających dialog literacki na jego interpretację – na przykładzie opowiadania «Buen viaje, señor presidente» Gabriela Garcíi Márqueza i jego polskiego przekładu.

Czytaj więcej...

 • 26 maja 2014 r., prof. dr hab. Ewa Geller, Początki języka jidysz w Polsce w świetle lingwistyki kontaktu językowego.

Czytaj więcej...

 • 17 listopada 2014 r., prof. dr hab. Marek Prejs, Narodziny polskiej obrzędowości katolickiej – teatralizacja i oralizacja kultu religijnego w dobie potrydenckiej.

Czytaj więcej...

Lokalizacja


Login Form