Towarzystwo Naukowe Warszawskie

Galeria

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Seal of the Warsaw Scientific Society, established 1907

  Source scanned from the original document dated 1912, author unknown

Jolanta Sujecka

sujecka

prof. dr hab. Jolanta Sujecka

 

POLE BADAWCZE: historyk literatury i kultury, historyk idei, slawistka, bałkanistka;

 

WYKSZTAŁCENIE: 1974 - 1978 I LO im. Stefana Żeromskiego w Kielcach; 1979 – 1983 indywidualne studia slawistyczne ( bułgarystyka i jugoslawistyka) pod kierunkiem prof. dr hab. Teresy Dąbek- Wirgowej, Uniwersytet Warszawski; 1983 praca magisterska (promotor: Teresa Dąbek-Wirgowa, Wydział Polonistyki UW): "Funkcja symbolu w poezji Jovana Dučicia i Pejo Jaworowa"; 1995 - doktorat (promotor: prof. Teresa Dąbek-Wirgowa, Wydział Polonistyki UW); 2004 – habilitacja (Wydział Polonistyki UW;

 

STYPENDIA: 1990-1992, Fellowship Soros Foundation of Central European University.

1996-1998, Fellowship Soros Foundation of Central European University.

2002, stypendium Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na badania kwerendalne w Macedonii;

 

KARIERA: 1983 - 1985 Instytut Filologii Słowiańskiej UW; 1985 - Instytut Slawistyki (d. Słowianoznawstwa) PAN; od 2006 Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej (OBTA, od 2011 Wydział "Artes Liberales"); od 2006 profesor UW: Przewodnicząca Komisji „Bałkańskie Śródziemnomorze” – Wydział „Artes Liberales” Uniwersytet Warszawski;

 

PUBLIKACJE:

Obraz wielkiej przemiany w poezji bułgarskiej (1918-1925), Instytut Slawistyki PAN, Warszawa 1996;

Ikona domu, Instytut Slawistyki PAN, TNW, Warszawa 2001;

"Wprowadzenie do bałkanologii. Etnosy - Języki - Areały - Konceptualizacje" (wspólnie z Ireną Sawicką), Instytut Slawistyki PAN, Warszawa 2015;

(red.) The National Idea as a Research Problem, Warszawa 2002;

(red.)Territorialism and Identity. The Slavonic and non-Slavonic Balkans (z Wojciechem J. Bursztą Jackiem Serwańskim)„Sprawy Narodowościowe” Poznań-Warszawa 2007, 31; (red.) "Metafory w dyskursie humanistycznym, w mówieniu publicznym i w mowie potocznej", "Studia Litteraria Polono-Slavica" nr 8, 2008;

(red.) "Semantyka Rosji na Bałkanach", seria wydawnicza "Colloquia Balcanica", Instytut Badań Interdyscyplinarnych "Artes Liberales" UW, Wydawnictwo DiG 2011;

(autorstwo rozdziału i red.) Macedonia, Land, Region, Borderland, Wydawnictwo DiG, Warsaw 2013;

(red.) "The Image of Russia in the Balkans" (z Krzysztofem Usakiewiczem), Wydawnictwo DiG, Warszawa 2015;

 

AKTYWNOŚĆ: od 2009 - przewodnicząca Polish Commission of Balkan Culture and History afiliowanej przy AIESEE (Association Internationale d’Études du Sud-Est Européen);

2011 - założycielka serii Wydawnictwa DiG "Colloquia Balkanica" i przewodnicząca Rady Programowej:  http://polbalkanology.al.uw.edu.pl/

od 2012- redaktor naczelna angielskojęzycznego rocznika Instytutu Slawistyki PAN "Colloquia Humanistica": https://ispan.waw.pl/journals/index.php/ch/issue/archive

2015- członkini zarządu Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (TNW);

 

ORGANIZACJA MIĘDZYNARODOWYCH KONFERENCJI NAUKOWYCH

2000 Idea Narodowa jako problem badawczy/ The National Idea as a Research Problem, Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Fundacja Stefana Batorego, 3-5 października (język angielski/język rosyjski/język polski);

2005 Terytorializm i tożsamość/ Territorialism and Identity, Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Studium Europy Wschodniej, Ośrodek Badań nad Tradycja Antyczną Uniwersytet Warszawski, 28-30 listopada (język angielski/język polski);

2007   Metafory w dyskursie humanistycznym – w mówieniu publicznym i w mowie potocznej, (wraz z prof. dr hab. Zbigniewem Klochem) Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną w Europie Środkowo-Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytetu Warszawskiego, 9-10 października;

2011 The Image of Russia in the Balkans. 1st Warsaw AIESEE Conference, (Association Internationale D‘Etudes Du Sud-Est Europeen), Polish Commission of Balkan Culture and History (AIESEE), Wydział „Artes Liberales” Uniwersytet Warszawski, Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, honorowy patronat Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, 7-9 listopada, (język angielski i francuski);

2012: Macedonia: Land, Region, Borderland, International Workshop 15-16 października, w ramach grantu NCN – NN 108 187138 (język angielski);

2016: The Balkan Jews & the Minority Issue in South-Eastern Europe. 2nd Warsaw AIESEE International Workshop, Polish Commission of Balkan Culture and History (AIESEE), Wydział „Artes Liberales” Uniwersytet Warszawski, honorowy patronat Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, 7-9 listopada (język angielski);

 

SUKCESY: 4 wypromowanych doktorantów w latach 2014-2015;

 

ZNAJOMOŚC JĘZYKÓW OBCYCH: angielski, bułgarski, macedoński, rosyjski; serbsko-chorwacko-bośniacki (czytanie i rozumienie);

 

ZAINTERESOWANIA: jazz, jazda na rowerze; Web: http://polbalkanology.al.uw.edu.pl/

Lokalizacja


Login Form