Towarzystwo Naukowe Warszawskie

Galeria

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Seal of the Warsaw Scientific Society, established 1907

  Source scanned from the original document dated 1912, author unknown

Alicja Nagórko

Studia polonistyczne na Uniwersytecie Warszawskim. Doktorat 1977 na podstawie pracy „Motywacja słowotwórcza rzeczowników we współczesnym języku polskim (analiza ilościowo-jakościowa)”. Rozprawa habilitacyjna 1986 „Zagadnienia derywacji przymiotników”. W latach 1988–1990 gościnna profesura na Uniwersytecie Wileńskim. Od 1991 profesor Uniwersytetu Warszawskiego, 1990–1994 prodziekan Wydziału Polonistyki. W latach 1994–1995 gościnna profesura na Uniwersytecie Humboldtów (HU), w roku 1996 powołanie na katedrę językoznawstwa zachodniosłowiańskiego w  Instytucie Slawistyki HU. W latach 2006 – 2008 dyrektor Instytutu Slawistyki HU. Od 1.10.2012 w stanie spoczynku.
Członkini Komisji Słowotwórczej (od 1996) i Komisji Socjolingwistycznej (od 2009) przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów oraz Rady Programowej germanistycznego rocznika „Convivium” i Rady Naukowej „Poradnika Językowego”. Przynależność do Polskiego Towarzystwa Językoznawczego (od 1972), niemiecko-polskiego Towarzystwa Societas Jablonoviana e.V. i Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (1993, od 2004 członek zwyczajny; od 2014 przewodnicząca Wydziału I).
Zainteresowania naukowe: słowotwórstwo polskie i słowiańskie, kontrastywna semantyka i pragmatyka, morfopragmatyka, antropolingwistyka, teolingwistyka, metaleksykografia, języki w kontakcie, socjolingwistyka.


Ważniejsze publikacje

 • Zarys gramatyki polskiej, wyd. I PWN Warszawa, 1996.
 • Zarys gramatyki polskiej (ze słowotwórstwem) (jako wyd. III. 1998, rozszerzone wyd. VII. 2003, liczne dodruki do 2009).
 • Dystynktywny słownik synonimów (z M. Łazińskim i H. Burkhardt), Universitas Kraków 2004.
 • Lexikologie des Polnischen, Olms, Hildesheim–Zürich–New York 2007.
 • Podręczna gramatyka języka polskiego, PWN, Warszawa 2010.

Redakcja i współautorstwo tomów

 • Aleksander Brückner – zum 60. Todestag, Frankfurt am Main, 2001; Berührungslinien. Polnische Literatur und Sprache aus der Perspektive des deutsch-polnischen kulturellen Austauschs (z M. Marszałek), Hildesheim–Zürich–New York, 2006.
 • Sprachliche Kategorien und die slawische Wortbildung (z H. Burkhardt), Hildesheim…, 2007.
 • Sprache und Gesellschaft (z S. Heyl, E. Graf), Frankfurt am Main, 2008.
 • Die Europäizität der Slawia oder die Slawizität Europas. Ein Beitrag der kultur- und sprachrelativistischer Linguistik (z Chr. Vossem), München–Berlin, 2009.
 • Sprachliche Säkularisierung (Westslawisch – Deutsch), Hildesheim–Zürich–New York, 2011.
 • Wortsemantik zwischen Säkularisierung und (Re)Sakralisierung öffentlicher Diskurse, Hildesheim – Zürich – New York, 2012.
 • Semantik und Pragmatik der Säkularisierung, Hildesheim…, 2014.

Więcej: www.slawistik.hu-berlin.de/de/member/anagorko

 

Lokalizacja


Login Form