Towarzystwo Naukowe Warszawskie

Galeria

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Seal of the Warsaw Scientific Society, established 1907

  Source scanned from the original document dated 1912, author unknown

Filologia uniwersytecka dzisiaj. Perspektywy i zagrożenia

Dyskusja panelowa zorganizowana przez Wydział I TNW 15 maja 2017r.

Dyscyplina określana oficjalnie jako „nauki filologiczne” lub „filologia” obejmuje dziś wiele obszarów językowych i różnorodne tradycje piśmiennictwa. Programy studiów filologicznych są bardzo zróżnicowane, w zależności od głównego języka i kultury, którymi się zajmują, a także od potrzeb i preferencji danego środowiska uniwersyteckiego. Wiedza ściśle filologiczna – ewolucja form językowych, historia słownictwa, umiejętność czytania dawnych tekstów – ustępuje w tych programach miejsca innym dziedzinom, takim jak językoznawstwo stosowane, kulturoznawstwo, teoria i praktyka przekładu czy dydaktyka języków obcych. Urzędowa nazwa „filologia”, z uwagi na wąskie rozumienie tego terminu w językach zachodnioeuropejskich, stała się dość kłopotliwa w kontaktach międzynarodowych. Uczestnicy dyskusji prezentowali założenia programowe i nazewnictwo studiów językowych i literackich w wybranych zagranicznych i polskich uniwersytetach. Poniżej publikujemy, w całości lub w streszczeniu, niektóre wystąpienia uczestników panelu.

Krzysztof Bogacki: „Czy można zostać filologiem studiując romanistykę w Polsce na początku XXI wieku ?”

Maria Krzysztof Byrski: „Czy uprawianie filologii orientalnej ma sens?”

Ewa Geller: „Filologia jako nauka o komunikacji”

Elżbieta Jamrozik: „Glottologia, filologia, lingue moderne: filologia w nauczaniu akademickim we Włoszech”

Alicja Nagórko: Filologia polska, czyli obca”

Lokalizacja


Login Form