Towarzystwo Naukowe Warszawskie

Galeria

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Seal of the Warsaw Scientific Society, established 1907

  Source scanned from the original document dated 1912, author unknown

Lista członków od 1907 r. z biogramami

 

 proszę nacisnąć @ przed nazwiskiem by zobaczyć notę biograficzną
 
@ Abraham Władysław (1860-1941) prawnik
@ Achmatowicz Osman (sen.) (1899-1988) chemik
@ Achmatowicz Osman (jun.) (III) chemik
@ Adamczewski Stanisław (1883-1952) historyk literatury
@ Adamowicz Zofia (III) matematyk
@ Adamus Jan (1896-1962) historiograf, historyk państwa i prawa
@ Ajewski Konrad (1952-2021) historyk sztuki, muzealnictwa
@ Albrecht Jan(V) biochemik, cytolog, neurobiolog
@ Aleksandrowicz Jerzy (1886-1970) neurofizjolog
@ Antoniewicz Włodzimierz (1893-1973) antropolog
@ Appel Karol (1857-1930) językoznawca
@ Arnold Stanisław (1895-1973) historyk
@ Askenazy Szymon (1865-1935) historyk
@ Augustyniak Urszula (II) historyk
@ Augustynowicz-Kopeć Ewa (V) mikrobiolog, choroby płuc
@ Axer Jerzy (I) filolog klasyczny
@ Bacewicz Rajmund (VI) fizyk
@ Badecki Karol (1886-1953) historyk literatury, bibliotekoznawca
@ Badźmirowski Krzysztof (1928-2006) elektrotechnik
@ Baehr Wacław (1883-1939) biolog
@ Baley Stefan (1885-1952) psycholog, lekarz, pedagog
@ Balzer Oswald(1858-1933) historyk ustroju i prawa polskiego
    Bałkowiec-Iskra Ewa (V)
@ Banach Stefan (1892-1945) matematyk
@ Banachiewicz Tadeusz (1882-1954) astronom, matematyk, geodeta
    Bańko Mirosław (I)
@ Baranowski Bogdan (1927-2014) chemik
@ Baranowski Ignacy (1889-1919) lekarz, filantrop
@ Baranowski Ignacy Tadeusz (1879-1917) historyk, bibliotekoznawca
Baranowski Jacek (III) fizyk
Barczak Andrzej (VI)
@ Bardach Juliusz (1914-2010) historyk prawa i ustroju
@ Barej Wiesław (1934-2000) fizjolog zwierząt, weterynarz
@ Bartel Kazimierz (1882-1941) matematyk, polityk (premier RP)
Bartkowski Adam
@ Bartnicka Barbara (1927-2011) językoznawczyni
Bartnicka Kalina (II)
@ Bartnik Witold (1944-2018) gastroenterolog
Bartosik Dariusz (IV)
@ Baruch Maksymilian (1861-1933) historyk
@ Bassalik Kazimierz (1879-1960) botanik, mikrobiolog
@ Bassalik-Chabielska Ludmiła (1924-1994) genetyk
@ Baszkiewicz Jan (1930-2011) prawnik, historyk idei, politolog
@ Baszyński Tadeusz (1926-2009) biolog
@ Batowski Zygmunt (1876-1944) historyk sztuki, muzeolog
@ Baudouin de Courtenay Jan Niecisław (1845-1929) językoznawca
@ Bądzyński Stanisław (1962-1929) chemik, fizjolog
@ Bełzecki Stanisław (1856-1932) inżynier budownictwa kolei i mostów
@ Benni Tytus (1877-1935) językoznawca
@ Berezowski Cezary(1898-1970) prawnik
@ Bernacki Ludwik (1882-1939) historyk literatury i teatru
@ Bernas Stefan (1919-1983) elektroenergetyk
@ Bernhardt Robert (1874-1950) dermatolog
@ Bessaga Czesław (1932-2021), matematyk
@ Białas Andrzej (III) fizyk
@ Białaszewicz Kazimierz (1882-1943) biolog
@ Białecki Antoni (1836-1912) prawnik
Białkowska Helena (III) fizyk
@ Białkowski Grzegorz (1932-1989) fizyk
@ Białobrzeski Czesław (1878-1953) astrofizyk, filozof nauki
@ Białostocki Jan (1921-1988) historyk sztuki
@ Białynicki -Birula Andrzej Szczepan (1935-2021) matematyk
Białynicki - Birula Iwo (III) fizyk
@ Biegański Piotr (1905-1986) architekt
@ Biegański Władysław (1857-1917) internista, zakaźnik, filozof
@ Bielak Franciszek (1892-1973) historyk literatury
@ Bielawski Józef (1910-1997) arabista
Bielecki Zbigniew (VI)
@ Bieliński Józef (1848-1926) lekarz, historyk medycyny
Bieliński Piotr (II)
@ Biernacki Andrzej Piotr (1903-1963) lekarz chrób wewnętrznych oraz krwi
@ Biernacki Wiktor (1869-1918) fizyk
@ Bilewicz Stanisław (1903-1962) embriolog
@ Biniecki Stanisław (1907-1999) chemik, faramceuta, lekarz
@ Bitny-Szlachto Stanisław (1920-2003) radiobiolog
@ Blaton Jan (1907-1948) fizyk
@ Błaszczyk Leon Tadeusz (1923-2016) filolog klasyczny, muzykolog
@ Błaszkowiak Stanisław (1893-1975) inżynier budowy mostów
Bobilewicz Grażyna (I)
@ Boczkowski Krzysztof (1936-2018) lekarz, genetyk
@ Bodniak Stanisław (1897-1952) historyk
Bogacki Bohdan Krzysztof (I)
@ Bogdanowski Janusz (1929-2003) urbanista, architekt krajobrazu
@ Bogucka Maria (1929-2020) historyczka
@ Bogucki Mieczysław (1884-1965) zoolog, fizjolog, hydrolog
@ Boguski Józef Jerzy (1853-1933) chemik
Bogusławski Andrzej (I)
@ Bogusławski Edward Romuald (1848-1917) historyk slowiańszczyzny
@ Bohdanowicz Karol (1864-1947) geolog, geograf
Bolecki Włodzimierz
Borecki Tomasz (VI)
@ Borejsza Jerzy Wojciech(1935-2019) historyk
Borkowski Adam (VI)
@ Borowski Leon (1884-1951) inżynier, specjalista budowy dróg
@ Borowy Wacław (1890-1950) historyk literatury, krytyk literacki
Borówka Andrzej (V)
@ Borsuk Karol (1905-1982) matematyk
Bossak Maciej (VI)
@ Boswell Alexander Bruce (1884-1962) historyk, slawista, Anglia
@ Bouffałł Bronisław (1867-1949) prawo międzynarodowe
@ Bowkiewicz Jan (1896-1968) hydrobiolog
@ Bożkowa Krystyna (1924-2018) pediatra
@ Brahmer Mieczysław (1899-1984) filolog romanista
Bralczyk Jerzy (I)
@ Bratkowski Władysław (1882-1966) technolog włókiennictwa i konstruktor maszyn włókienniczych
@ Breuil Henri (1877-1961) archeolog, antropolog i geolog, Francja
@ Brodzka-Wald Alina (1929-2011) historyk literatury
@ Brogowski Zygmunt (1926-2021) gleboznawca
@ Broniewski Witold (1880-1939) fizyk, metaloznawca, metalurg
@ Broszko Michał (1880-1954) inżynier elektryk, hydromechanik
@ Brouwer Luitzen Egbertus Jan (1881-1966) matematyk, Holandia
@ Bruchnalski Wilhelm (1859-1938) historyk literatury
@ Brückner Aleksander (1856-1939) slawista, historyk literatury i kultury polskiej
@ Brudziński Józef (1874-1917) pediatra, neurolog
@ Bryła Stefan (1886-1943) inżynier budowlany, pionier spawalnictwa w budownictwie
@ Brzeski Tadeusz (1884-1958) ekonomista
Brzeziński Aleksander (III)
@ Brzoska Zbigniew (1916-1987) inżynier mechanik
Brzóska Zbigniew (III)
Budrewicz Jacek
@ Budzanowski Andrzej (1933-2011) fizyk
@ Bujak Franciszek (1875-1953) historyk dziejów gospodarczych i społecznych
Buko Andrzej (II)
@ Bukowiecki Henryk (1903-1986) botanik, farmaceuta
@ Bukowski Jerzy (1902-1982) aeromechanik, konstruktor śmigieł
Bulska Ewa Joanna (III)
@ Buntaro Adachi (1865-1945) anatom, antropolog Japonia
Buras Andrzej (III)
@ Burchart Jan(1932-2024) geolog
Burczyński Tadeusz (VI)
@ Bursa Stanisław (1921-1987) chemik
@ Burzyński Włodzimierz (1900-1970) inżynier teoretyk budownictwa
@ Butkiewicz Tadeusz (1881-1972) chirurg
Butruk Eugeniusz (V)
@ Buttler Danuta Antonina(1930-1991) językoznawca, polonistka
Bużańska Leonora (IV)
@ Bydżovsky Bohumil (1880-1969) matematyk, Czechosłowacja
@ Bylina Stanisław (1936-2017) historyk mediewista
Byrski Krzysztof Maria (I)
@ Bystroń Jan Stanisław (1892-1964) etnograf, socjolog
@ Cadere Wiktor (1891-1980) prawnik, dyplomata, Rumunia
@ Cantacuzino Ion (1863-1934) epidemiolog, mikrobiolog, Rumunia
Chacińska Agnieszka (IV)
Chałasińska-Macukow Katarzyna (III)
Charzewski Janusz (1938-2003) biolog
Chełkowski Jerzy (VI)
@ Chlebowski Bronisław (1846-1918) historyk literatury, prezes TNW (1916-1918)
@ Chłapowski Franciszek (1846-1923) lekarz, czł. hon. TNW od 1917
@ Chmielewska Irena (1905-1987) biochemiczka
Chmielewski Marek (III)
@ Chodkowski Jerzy (1926-2002) chemik
@ Chodyński Stanisław Ksawery (1836-1919) historyk Kościoła
@ Chodzicki Edward (1897-1978) profesor leśnictwa
@ Chojnacki Piotr Julian (1897-1969) teolog, historyk filozofii, psycholog, etyk
@ Choróbski Jerzy (1902-1986) neurochirurg, neurofizjolog
@ Chroboczek Emil (1902-1978) agrotechnik
@ Chrościcki Antoni (1910-2004) pediatra, kardiolog
Chrościcki Juliusz (II)
@ Chruściel Tadeusz (1926-2010) famakolog
@ Chrzanowski Ignacy (1886-1940) historyk literatury
@ Chrzanowski Wiesław (1880-1940) inżynier, konatruktor silników cieplnych
Chynczewska-Hennel Teresa (II)
@ Ciborowski Janusz (1918-1986) chemik, inżynieria chemiczna
@ Ciechanowski Stanisław (1869-1945) anatomopatolog
@ Cieszyński Kazimierz (1931-2015) budownictwo
Cieślicki Krzysztof (VI)
@ Ciok Zbigniew (1931-2017) elektroenergetyk
@ Ciszewski Bohdan (1922-1998) metaloznawca, inżynieria materiałowa
Cudnoch-Jędrzejewska Agnieszka (V)
@ Curman Jon Sigurt (1878-1966) konserwator zabytków, historyk sztuki, Szwecja
@ Cybichowski Zygmunt (1879-1946) prawo międzynarodowe
Cymborowski Bronisław (IV)
@ Cytowska Maria (1922-2007) filolożka klasyczna, badaczka kultury antycznej
Cywiński Łukasz (III)
@ Czachowska Jadwiga (1922-2013) filolożka polska, bibliografka
@ Czachowski Kazimierz (1890-1948) historyk literatury
@ Czachórski Witold (1915-1995) prawnik
@ Czakałow Lubomir (1886 -1963) matematyk, Bułgaria
@ Czapliński Wacław Bogdan (1923-2017) weterynaria, parazytolog
@ Czarnecki Edward (1892-1970) fizjolog
Czarnecki Tomasz (I)
Czarnik Oskar (I)
@ Czarnocki Jan (1889-1951) geolog
@ Czarnocki Wilhelm (1886-1963) patomorfolog
@ Czarnowski Stefan (1879-1937) socjolog, historyk kultury
@ Czartoryski Paweł (1924-1999) historyk nauki
@ Czeczottowa Hanna (1888-1982) paleobotanik
@ Czekanowska-Kuklińska Anna (1922-2021) muzykolożka
@ Czekanowski Jan (1882-1965) antropolog, etnograf, językoznawca
Czembor Henryk (VI)
Czernicki Zbigniew (V)
@ Czernobajew Wiktor (1891-1947) slawista, literaturoznawca, Łotwa-ZSRR
Członkowski Andrzej (V)
@ Czopowski Henryk (1863-1935) mechanika teoretyczna
@ Czubalski Franciszek (1885-1965) fizjolog
Czuczwar Stanisław Jerzy (V)
@ Czyżewicz Adam Ferdynand (1877-1962) ginekolog, położnik
@ Czyżyk Artur (1927-2012) diabetolog
Dahlig Piotr (II)
Damiani Enrico (1892-1953) filolog słowiański, Włochy
Danecki Janusz (I)
Danielewicz Adam Bolesław (1846-1935) matematyk, statystyk
@ Danielewicz Magdalena (I) językoznawczyni
Danysz Andrzej (1924-2022)
Daszewski Kazimierz
Daszewski Wiktor Andrzej (1936-2021)
Dąbkowski Przemysław (1877-1950) prawnik
Dąbrowska Barbara (1938-) medycyna
@ Dąbrowska Maria (1889-1965) pisarka, tłumaczka
Dąbrowski Jan (1890-1965) historyk średniowiecza
Dąbrowski Stefan (1877-1947) biochemik
Dąbrowski Wacław (1879-1962) n. rolnicze
Dąmbska Maria (1925-2005) n. med
Dembiński Bronisław (1858-1939) historyk, historia nowożytna
Dembiński Piotr (1940-2020) informatyk
Dembowski Jan (1889-1963) biolog
Demiański Marek (III)
Denjoy Arnaud (1884-1974) matematyk, Francja
Dębiński Bolesław (1868-1921) n. medyczne
Dickstein Samuel (1851-1939) matematyk
Dietl Tomasz (III)
Dietrich Marek (1934-2009) inżynier budowy maszyn
Dmochowski Antoni (1896-1983) biochemik
Dmochowski Zdzisław (1864-1924) patolog
Dobrowolski Antoni Bolesław (1872-1954) meteorolog
Dobrzański Antoni (1893-1953) n. medyczne
Dobrzycka Irena (1909-2007) filolożka, anglistka
Dobrzycki Henryk (1841-1914) n. medyczne
Dobrzycki Jerzy (1927-2004) historyk nauk ścisłych
Dobrzyński Ludwik (1941-2022) fizykochemik
Doligalska Maria (IV)
Domański Henryk (II)
Domański Juliusz (II)
Domański Roman (VI)
Domaszewski Jan Wacław (1848-1915) prawnik
Dominik Walenty (1891-1944) chemik, technolog drewna
Dorabialska Alicja (1897-1975) fizykochemiczka
Doroszewski Jan (1931-2019) biofizyk
Doroszewski Witold (1899-1976) językoznawca
Dowkontt Jerzy Bohdan (1906-1978) mechanika
Drabikowski Witold (1925-1983) biochemik
Drewnowski Jan (1908-2000) ekonomista
Drewnowski Kazimierz (1881-1952) elektrotechnik
Drewnowski Tadeusz (1926-) historyk literatury
Drogoszewski Aureli (1863-1943) historyk literatury
Dróżdż Jan (1931- ) parazytolog
Drzewiecki Marcin (1948- ) bibliotekoznawca
Drzewiecki Stefan (1844-1938) aerodynamik, teroretyk śmigła
Dubisz Stanisław (I)
Dudzik Wojciech (I)
Dudziewicz Jerzy (1921-2005) inż. telekomunikacji
Duma Jerzy (I)
Dunin Karol (1850-1917) prawnik
Dunin Teodor (1854-1909) n. medyczne
Dunin-Wąsowicz Teresa (1926-2004) historyk kultury średniowiecza
Duszyński Jerzy (IV)
Dux Kazimierz (1915-2001) onkolog
Dybczyński Rajmund (III)
Dybowski Benedykt Tadeusz (1833-1930) zoolog
@ Dydyński Teodor (1836-1921) prawnik, prezes TNW (1913-1916)
Dymowski Stanisław (1936-1988) elektronik
Dziedzicki Henryk (1847-1921) entomolog
@ Dziekan Marek (I)
Dziembowski Stefan (III)
Dziembowski Wojciech (III)
Dzieniszewski Jan (V)
Dzierzgowski Szymon (1866-1928) n.medyczne
Dzierżykray-Rogalski Tadeusz (1918-1998) n. medyczne
Dziewoński Karol (1876-1943) chemik
Dziewoński Kazimierz (1910-1994) geograf
Dziewulski Władysław (1878-1962) astronom
Dzięgielewski Jan (II)
Dziubałtowski Seweryn (1883-1944) botanik
Ehrenkreutz Stefan (1880-1945) historyk, archiwistyka
Eismond Józef (1862-1937) przyrodnik
Ekiel-Jeżewska Maria (III)
Eliasz Andrzej (II)
Elzenberg Henryk (1887-1967) filozof, historyk literatury francuskiej
Engelking Anna (II)
Engelking Ryszard (1935-2023) matematyk
Erlich Marta (1878-1963) pediatra
Ernst Krzysztof (1940-2003) fizyk
Ernst Marcin (1869-1930) astronom
Fabre Jean (1904-1975) historyk literatury, Francja
Faleński Felicjan (1824-1910) pisarz
Falińska Barbara (1931-2022) jezykoznawczyni
Feleszko Kazimierz (1939-2001) językoznawca
Feliksiak Stanisław (1906-1992) zoolog
Fierich Franciszek Ksawery (1860-1928) prawnik
Figiel Tadeusz (III)
Fijałkowska Iwona (IV)
Filipiak Krzysztof (V)
Filipkowski Andrzej (1930-2020) nauki techniczne
@ Findeisen Władysław (1926-2023) nauki inżynieryjne, automatyka i robotyka
Fiszdon Władysław (1912-2004) matematyk, mechanika
Flatau Edward (1868-1932) neurolog
Flisowski Zdobysław (VI)
Florjańczyk Zbigniew (III)
Francastel Pierre (1900-1970) historyk szuki, Francja
Frąckiewicz  Henryk (1929-1999) n. techniczne
Friszke Andrzej (II)
Furdal  Antoni (1928-2019) jezykoznawca
@ Gaj Jan Antoni (1943-2011) fizyk
Galle Henryk (1872-1948) historyk literatury
Galster Bohdan (1931-1994) językoznawca
Galus Zbigniew (III)
Gałązka Robert (1937-2021) fizyk
Gałecki Antoni (1882-1962) fizykochemik
Gancarczyk Paweł (II)
Garbowski Ludwik (1872-1954) fitopatolog
Garlicki Marian (1908-2002) chirurg
Garstecki Piotr (III)
@ Gasparski Wojciech (1936-2022) prakseolog, naukoznawca
Gawroński Stanisław (VI)
@ Gaździcki  Jerzy (VI)
Geblewicz Eugeniusz (1904-1974) psycholog
Geisler Edward Tadeusz (1884-1966) inżynieria materkałowa, obróbka metali
Geller Ewa (1955-2023) jezykoznawczyni
Gellert Ryszard (V)
Gembarzewski Bronisław (1872-1941) historyk wojskowośći
Gerner Klemens (1892-1952) n. medyczne
Giedroyć Michał (1891-1969) fizjolog zwierząt
Giedroyć Dowmont Franciszek (1860-1944) historyk n. medycznych
Giedymin Jerzy (1925-1993) filozof
Giermak-Zielińska Teresa (I)
@ Gieysztor Aleksander (1916-1999) historyk, mediewista, prezes TNW (1986-1992)
Gieysztor Marian (1901-1961) zoolog, hydrobiolog
@ Gloger Zygmunt (1845-1910) historyk, archeolog, etnograf
@ Głowiński Michał (1934-2023) filolog, historyk literatury
Godlewski Emil (sen.) (1847-1930) fizjolog roślin
Godlewski Emil (jun.) (1875-1944) embriolog
Godlewski Michał (1872-1956) historyk Kościoła
@ Godofredo Garcia Diaz (1888-1970) matematyk, Peru
Godziński Stanisław (I)
Gogół Wiesław (VI)
Goldflam Samuel (1852-1932) n. medyczne
@ Goleniewska-Furman Mirosława (1927-2014) farmakolog
@ Golnik Natalia (1953-2020) fizyk, inżynieria biomedyczna
Gomulicki Juliusz Wiktor (1909-2006) historyk literatury
Gorczyński Tadeusz (1905-1982) botanik
Gorczyński Władysław (1879-1953) meteorolog
Gosiewski Anatol (1928-2005) n. techniczne
Gosiewski Władysław (1844-1911) matematyk
Gostomski Walery (1854-1915) historyk literatury
Goszczyńska Joanna (I)
Gościński Janusz (1921-1994) informatyk
@ Górnicki Bolesław (1909-1998) pediatra, historyk medycyny, prezes TNW (1992-1995)
Górski Andrzej (V)
Górski Konrad (1895-1990) historyk literatury
Górski Marian (1886-1961) chemik
Grabowski Edward (1849-1912) historyk literatury
Grabowski Lucjan (1871-1941) atronom, geodeta
Grabowski Tadeusz Stanisław (1881-1975) historyk literatury
@ Grabowski Zbigniew Ryszard (1927-2017) chemik
@ Grabski Maciej (1934-2016) metaloznawca
@ Grabski Stanisław (1871-1949) ekonomista
@ Grabski Władysław (1874-1938) ekonomista, premier RP
Grąt Michał (V)
@ Grad Marek (1951-2020) geofizyk
@ Grappin Henri (1881-1959) slawista, polonista, Francja
Greń Zbigniew (I)
Grieb Paweł (V)
Grochala Wojciech (III)
Grochowski Jerzy (1899-1980) leśnictwo
Grochowski Maciej (I)
Groër Franciszek (1887-1965) pediatra
Gromadzki Henryk (1886-1952) patolog
Groszkowski Janusz ((1898-1984) radioelektronik
Gruca Adam (1893-1983) chirurg
Grucza Sambor (I)
@ Gryko Dorota (III)
@ Grynberg Marian (1940-2017) fizyk
@ Grynfeltt  (1871-1956) n. medyczne, Francja
Grynkiewicz Grzegorz (III)
Grzebieniowski Tadeusz (1894-1973) historyk literatury
Grzegorczykowa Renata (I)
Grzegory Izabella (III)
Grzelakowska-Sztabert Barbara (IV)
Grzybowski Bartosz (III)
Grzymała Jan (1903-1960) n. rolnicze
Grzywacz Andrzej (VI)
Grzywo-Dąbrowski Wiktor (1885-1968) medycyna sądowa
Gubiński Arnold (1916-1997) prawnik
Gubrynowicz Bronisław (1870-1933) historyk literatury
Gumiński Stefan (1913-2005) fizjolog roślin
Gumułka Stanisław Witold (1938-2015) farmakolog
Gut Włodzimierz (IV)
Guterch Aleksander (1936-2023) geofizyk
Gutowski Bolesław (1888-1966) fizjolog zwierząt
Gutowski Roman (1926-2001) mechanika
Guzik Tomasz (V)
Gworek Barbara (VI)
Haensel Paweł (III)
Hahn Stefan (1921-2020) elektronik
Hahn Wiktor (1871-1959) bibliograf literatury
Hahr August (1868-1947) historyk sztuki
Halecki Oskar (1891-1973) historyk średniowiecza
Halicki Bronisław (1902-1962)geolog
Hamanowa Monika (1925-2022) historyczka
Hammer Seweryn (1883-1955) hellenistyk
Handelsman Marceli (1882-1945) historyk
Handke Kwiryna (1932-2021) językoznawczyni
Hasterman Zygmunt (1906-1983) n. techniczne
Hauswald Edwin
Heinosz Wojciech
Heinrich Władysław
Helsztyński Stanisław
Herbst Stanisław
Heryng Teodor
Hildebrandt Eugeniusz
Hirszfeld Ludwik
Hiż Henryk
Holewiński Władysław
Holzer Jerzy
Hornowski Józef
Horodecki Andrzej
Horubała Adolf (VI)
Hoyer Henryk Ferdynand
Hryniewiecki Bolesław
Huber Maksymilian Tytus
@ Hulanicki Adam (1929-2019) chemik
Huszcza Romuald (I)
Infeld Leopold
Iwanowska Wilhelmina
Iwańczak Wojciech (II)
Izdebski Hubert (II)
@ Jabłonowski Aleksander Walerian (1829-1913) historyk, etnograf, I prezes TNW (1907-1913)
Jabłonowski Władysław
Jabłoński Aleksander
Jabłoński Witold
Jach Karol (VI)
Jaczewski Tadeusz
Jaczewski Zbigniew
Jadacki Jacek Juliusz (II)
Jakimowicz Andrzej
Jakowski Stefan Marian
Jakóbisiak Marek (V)
Jakubczyk Tadeusz
Jakubowska Małgorzata (VI)
Jakubowski Janusz Lech
Jakubowski Wacław (  -2011)
Jamrozik Elzbieta (I)
Janeczko Stanisław (III)
Janicki Konstanty
Janik Jerzy
Janion Maria (1920-2020)
Jankiewicz Zdzisław (VI)
Jankowski Edmund
Jankowski Jerzy (1933-2020)
Janowski Maciej (II)
Janowski Władysław
Januszewicz Paweł
Januszewicz Włodzimierz (V)
Jarosz Sławomir (III)
Jaroszewicz Bogdan (IV)
Jaroszewski Tomasz Stanisław
Jasinowski Bogumił
Jaworski Jacek (IV)
Jaworski Władysław Leopold
Jażdżewski Krzysztof (IV)
Jedlicki Jerzy
Jeleński Andrzej (VI)
Jeljaszewicz Janusz
Jemielity Jacek (III)
Jerzmanowski Andrzej (IV)
Jędrzejczak Joanna (V)
Jędrzejczak Wiesław Wiktor (V)
Jouguet Pierre
Junosza-Szaniawski Hubert (IV)
Jurczak Janusz (III)
Jurewicz Joanna (I)
Jurewicz Oktawiusz
Jurkiewicz Jerzy (V)
Jurkiewicz Karol
Jurkowski Marian
Kacperska-Lewak Alina (1934-2022)
Kacprowski Janusz
Kacprzak Jan
Kacprzak Marcin
Kaczanowska Janina (IV)
Kaczanowski Andrzej (IV)
Kaczmarek Jan
Kaczorek Tadeusz (VI)
Kaczyńska Elżbieta (II)
Kalinowski Jan (III)
Kalinowski Marek
Kalinowski Wojciech
Kallenbach Józef
Kałużyński Stanisław
Kamieniecki Witold
Kamieński Michał
Kamocki Walenty
Kanafojski Czesław
Kaniewski Stanisław
Kańtoch Mirosław
Kapuściński Władysław
Karaffa-Korbut Kazimierz
Karaś Halina (I)
Karczewski Witold
Karpiński Andrzej (II)
Karpiński Stanisław (IV)
Karpowicz Mariusz (1934-2015)
Karwacki Leon Piotr
Karwasińska Jadwiga
Kasprzyk Zofia
@ Kaszewski Kazimierz (1825-1910), krytyk literacki
Kauffman Laura
@ Kawecka-Gryczowa Alodia (1903-1990) historyk literatury, bibliolożka
Kawiak Jerzy (IV)
Kaznowski Lucjan
Kazubski Stanisław (IV)
@ Kemula Wiktor (1902-1985) chemik, prezes TNW (1981-1985)
Kermen Jadwiga
Kęcik Tadeusz (1933-2018)
Kępiński Felicjan
Kętrzyński Stanisław
Kieda Claudine (IV)
Kieniewicz Stefan
Kieres Leon (II)
Kiersnowski Ryszard
Kieszkowski Bogdan
Kinel Jan
Kisyński Jan (1933-2022) matematyk
Kita Jerzy (1931-2022)
Kizwalter Tomasz (II)
Kleiber Michał (VI)
Kleiner Juliusz
Klembowski Zenobiusz
Kline John Robert
Kloc Małgorzata (IV)
Kluz Tomasz
Kłoczowski Jerzy
Knaster Bronisław
Kobendza Roman
Koc Barbara
Kocańda Stanisław
@ Kochanowski-Korwin Jan Karol (1869-1949) historyk, prezes TNW (1918-1925)
Kochman Józef
Kocoń Józef (VI)
Koczerska Maria (II)
Koehler Krzysztof (I)
Koj Leon
Kolankowski Ludwik
Kolendo Jerzy
Kołaczek Barbara
Kołakowski Tadeusz
@ Kołodko Grzegorz Witold (II) ekonomista
Kołodziejczak Jerzy (1935-2022) fizyk
Kołodziejczyk January
Kołos Włodzimierz
Komender Janusz (V)
Komornicki Stefan
Koneczna Halina
Konic Henryk
Konopacki Mieczysław
Konopczyński Władysław
Konopka Bronisława
Kończykowski Stanisław
Kopczyńska-Sikorska Jadwiga
Kopecki Kazimierz
Kopeć Maria
Kopeć Stefan
Korbut Gabriel
Korczewski Michał
Kornaś Jan
Korytkowska Małgorzata (I)
Korzybski Tadeusz
Koschembahr-Łyskowski Ignacy
Kosiński Ignacy
Kosiński Julian
Kosiński Kazimierz
Koskowski Włodzimierz
Kossacki Piotr (III)
Kossakowski Jan
Kossut Jacek (III)
Kostanecki Antoni
Kostanecki Kazimierz
Kostkiewiczowa Teresa (I)
Kostowski Wojciech (1939-2023)
Kostrzewski Jan Karol
Kostrzewski Józef
Koszmider Piotr (III)
Koszt Adolf
Kosztaluk Romuald
Kot Stanisław
Kotański Wiesław
Kotarbiński Tadeusz
Koter Tadeusz
Kotowski Witold
Kowalczyk Jan
Kowalczyk Jerzy
Kowalczyk Marek (V)
Kowalczyk Paweł (III)
Kowalczykowa Alina (1936-2022)
Kowalski-Wierusz Józef
Kownacki Mirosław
Kozak Jerzy (VI)
Kozłowski Henryk Stanisław
Kozłowski Roman
Kozłowski Stanisław
Kozubski Włodzimierz
Koźmiński Andrzej Krzysztof (II)
Koźniewski Tadeusz
Krajewska Hanna (II)
Krajewski Stanisław (II)
Krakówka Paweł
Krasiński Adam
Krasiński Edward
Kraszkiewicz Zygmunt
Kraushar Aleksander
Krawczyk Marek (V)
Krenke Rafał (V)
Kridl Manfred
Kriegseisen Wojciech (II)
Krok Franciszek (VI)
Krokiewicz Adam
Królak Andrzej (III)
Królicki Leszek (V)
Królikowski Jan (III)
Krupkowski Aleksander
@ Kruszewski Zygmunt Antoni (II) politolog, filozof
Kruś Stefan
Krygowski Tadeusz (III)
Kryński Adam Antoni
Kryński Leon
Kryński Mirosław Zbigniew
Krysiak Kazimierz
Krzakowski Maciej (V)
Krzeczkowski Konstanty
Krzemieniowska Helena
Krzemieniowski Seweryn
Krzemiński Stanisław
Krzymuski Edmund Karol Feliks
Krzysik Franciszek
Krzywicki Ludwik
Krzyżanowski Adam
Krzyżanowski Julian
Kubica Józef Feliks
Kubicki Bogusław
Kubikowski Piotr
Kucharzewski Feliks
Kucharzewski Jan
Kuczyński Stefan
Kudrewicz Jacek (VI)
Kuhn Stanisław
Kukiel Marian Włodzimierz
Kulczycka-Saloni Jadwiga
Kulczycki Józef
Kulikowski Juliusz Lech (VI)
Kumaniecki Kazimierz
Kunachowicz Hanna (VI)
Kupiszewski Henryk
Kupiszewski Władysław (I)
Kuraś Mieczysław
Kuratowski Kazimierz
Kurczewska Joanna (II)
Kurczewski Jacek (II)
Kurnatowski Piotr (V)
Kurnik Wlodzimierz (VI)
Kuryłowicz Włodzimierz
Kurzydłowski Krzysztof (VI)
Kutrzeba Stanisław
Kuźmicz Wiesław (VI)
Kuźmierkiewicz Wojciech (V)
Künstler Mieczysław  
Kwapień Stanisław (III)
Kwiatkowski Eugeniusz
Kwiatkowski Marek
Lalak Zygmunt (III)
Lalewicz Marian
Lam Andrzej (I)
Lampe Wiktor
Landau Anastazy
Lange Oskar
Langer Adrian (III)
@ Langer Jerzy Marian fizyk (III), prezes TNW (2020-2023)
Latała Rafał (III)
Lazarini Tadeusz
Lehr-Sprawiński Tadeusz
Leja Franciszek
Lejewski Czesław
Lenartowicz Małgorzata (IV)
Lenartowski Bohdan
Lencewicz Stanisław
Leociak Jacek (I)
Lepri Valentina (II)
Lesyng Bogdan (III)
Leszczycki Stanisław
Leszczyński Grzegorz (I)
Leśniewski Czesław
Lewak Adam
Lewandowski Janusz (VI)
Lewandowski Jerzy (III)
Lewartowski Bohdan (V)
Lewenstein Krzysztof (VI)
Lewicka Halina
Lewicki Marian
Lewicki Piotr (  -2011)
Lewiński Jan
Lewiński Janusz (III)
Lew-Starowicz Zbigniew (V)
Leyko Wanda
Libera Zdzisław
Lichański Jakub (I)
Liebert Adam (VI)
Linde-Usiekniewicz Jadwiga (I)
Lipiński Edward
Lipiński Paweł (IV)
@ Lipkowski Janusz (III) fizykochemik, prezes TNW (2007-2020)
Lisowski Zygmunt
Lityński Alfred
Lorentz Stanisław
Loth Edward
Loth Jerzy
Loth Roman
Lubacz Józef (VI)
Lubomirski Jan Tadeusz
Lubowicki Jerzy
Lutostański Karol
Łabętowicz Jan (VI)
Ładyżyński Piotr (VI)
Łapiński Zdzisław
Łaszkiewicz Antoni
Łazarewicz Jerzy (V)
Łempicki Zygmunt
Łepkowski Tadeusz
Łodyński Marian
Łomnicki Antoni Marian
Łoś Jerzy
Łotocki Aleksander
Łoziński Jerzy
Łubiński Mieczysław
Łukasiewicz Jan
Maciejewska Alina (VI)
Macierewicz Zdzisław
Madsen Thorvald
Magnuszewski Józef
Majewski Erazm
Majewski Tomasz (IV)
Majewski Władysław
Majkowski Jerzy
Makarewicz Juliusz
Makowiecki Andrzej
Makowiecki Tadeusz
Maksimow Aleksander
Malanowski Jan
Malecki Ignacy
Maleszewski Marek (IV)
Malinowski Edmund
Malinowski Krzysztof (VI)
Malinowski Szymon (III)
Malsburg Karol
Małkowski Stanisław
Małowist Marian
Mankiewicz Piotr
Mann Maurycy
Manteuffel Jerzy
Manteuffel Tadeusz
Mańkowski Tadeusz
Marchlewski Leon
Marchlewski Teodor
Marciniak Krzysztof v
Marciniak Włodzimierz (II)
Marciniak Zdzisław (1918-2020)
Marciszewski Witold(II)
Marcjanik Małgorzata (I)
Marczewski Edward
Markiewicz Zdzisław (IV)
Markowski Andrzej (I)
Maśliński Sławomir (V)
Matakiewicz Maksymilian
Materski Wojciech (II)
Matulewicz Tomasz (III)
Matuszewski Ignacy
Matuszewski Michał (III)
Maurin Krzysztof
Maykowska Maria
Mayzel Wacław
Mazeaud Henri
Mazur Stanisław
Mazurkiewicz Antoni (III)
Mazurkiewicz Stefan
Mączak Antoni
Mąkosza Mieczysław (III)
Meissner Krzysztof (III)
Mejro Czesław
Melanowski Władysław
Mencwel Andrzej (I)
Mercik Stanisław ( -2019)
Merczyng Henryk
Merecki Franciszek Romuald
Méyet Leopold
Mędrzecki Włodzimierz (II)
Michalski Jan
Michalski Jan
Michalski Jerzy
Michałowicz Stanisław
Michałowska Teresa (I)
Michałowski Kazimierz
Michałowski Roman (II)
Mięsowicz Marian
Mikkola Józef Juliusz
Miklaszewski Sławomir
Miklaszewski Walenty Piotr
Mikocka-Rachuba Katarzyna (II)
Mikołejko Zbigniew (II)
Mikulaszek Edmund
Mikulski Tadeusz
@ Mikulski Zdzisław (1920-2016) geograf
Mikułowski-Pomorski Józef
Milewska-Waźbińska Barbara (I)
Miłobędzki Adam
Miłobędzki Tadeusz
Minkiewicz Stanisław
@ Mirowska-Guzel Dagmara (V) farmakolog, prezes TNW (2023-
Misiurewicz Michał (III)
Misiuro Włodzimierz
Miszczak Stanisław
Młynarski Feliks
Modelski Józef
Modliński Jacek (1945-2021)
Modrakowski Jerzy
Modzelewski Karol
Mogilnicki Aleksander
Mokrzycki Zygmunt
@ Moldenhawer Aleksander (1840-1909) prawnik
Molski Janusz
Molten Paul
Montfort Henri de
Morawski Tadeusz (1940-2021)
Morecki Adam
Morozewicz  Józef
Moskal Stanisław
Mossakowski Mirosław
Mossakowski Stanisław (II)
Mostowski Andrzej
Mostowski Jan (III)
Moszczeński Stefan
Moszyński Lech
Moszyński Marek (1938-2022)
Moszyński Wacław
Mościcki Henryk
Mościcki Ignacy
Moycho Wacław
Mozołowski Włodzimierz
Mroziewicz Bohdan ( -2019)
Mróz Lech (II)
Mrugalski Zdzisław ( -2017)
Mucha Piotr (III)
Mujżel Jan
Murzynowski Andrzej
Musierowicz Arkadiusz
Mutermilch Jerzy
Mycielski Jerzy
Mydlarski Jan
Nagórko Alicja (I)
Nalborczyk Emil
Naleszkiewicz Jarosław
Napiórkowski Marek (III)
Natanson Władysław
Natka-Niemirski Paweł
Nawrocki Michał
Nawroczyński Bogdan
Neugebauer Franciszek Ludwik
Nielubowicz Jan
Niemierko Włodzimierz
Niemirowicz-Szczytt Katarzyna (IV)
Niemojewski Lech
Niewiadomska Katarzyna (IV)
Niewodniczański Henryk
Niggli Paul
Niklewski Bronisław
Nikliborc Władysław
Nitsch Kazimierz
Nitsch-Osuch Aneta (V)
Noiszewski Kazimierz
Noszczyk Wojciech (V)
Nowacki Paweł Jan
Nowacki Tadeusz
Nowacki Witold
Nowak Stefan
Nowicka-Jeżowa Alina (I)
Nowicki Bogdan (VI)
Nowicki Witold
Nowosławski Adam
Noyes Rapell George
Nusbaum Henryk
Nusbaum-Hilarowicz Józef
Obrębska-Jabłońska Antonina
Ochimowski Feliks
Oderfeld Jan
Okińczyc Józef
Okopień Bogusław (V)
Olechowski Marek (III)
Oleszkiewicz Krzysztof (III)
Olszak Wacław
Olszańska Bożenna (1934-2023)
Olszewska Maria
Olszewski Eugeniusz
Opalski Adam
Orlicz Władysław
Orłowski Bolesław (II)
Orłowski Stanisław
Orłowski Tadeusz
Orłowski Witold Eugeniusz
Orzechowski Kazimierz
Osiński Zbigniew
Osiowski Jerzy
Ossowska Maria
Ossowski Leszek
Ossowski Stanisław
Ostromęcki Jerzy
Ostrowska Teresa
Ostrowski Władysław
Ostrowski Włodzimierz
Ostyk-Narbutt Jerzy (III)
Otwinowska Barbara
Pachucki Krzysztof (III)
Paczoska Ewa (I)
Pajewski Janusz
Pałko Tadeusz (VI)
@ Panek Jaroslav (II) historyk, Czechy
Parandowski Jan
Parczewski Alfons
Paschalis-Jakubowicz Piotr (VI)
Pasierb Janusz Stanisław
Paszewski Andrzej (IV) genetyk, fizjolog, prezes TNW (2001-2007)
Paszkiewicz Henryk
Paszkiewicz Ludwik
Paszkowski Bohdan
Paszkowski Wacław
Pawiński Józef
Pawlicki Władysław Grzegorz (VI)
Pawłowski Bronisław
Pawłowski Feliks Władysław
Pawłowski Zdzisław (VI)
Pączek Leszek (V)
Pelc Janusz
Pelc Jerzy
Pelcowa Paulina (1934-2021)
Pełczyński Aleksander
Petrauskas Rimvydas (II)
Petrovitsch Michał
Pfützner Marek (III)
Pianka Włodzimierz (1937-2022)
Piątkowski Adam
Piątkowski Radzimir
Piechowska Maria Janina
Piekarski Kazimierz
Piela Lucjan (III)
Pienkiewicz Roman
Pieńkowski Stefan
Pietkiewicz Stanisław
Pietrzak Katarzyna Zofia (VI)
Pietrzak Michał
Pigoń Stanisław
Pijanowska Dorota (VI)
Pijanowska Joanna (IV)
Pijanowski Eugeniusz
Pilone Mauro
Piniński Leon
Piotrowski Jan
Piotrowski Stefan
Pisarski Bohdan
Piskurewicz Jan (II)
Plewko Krystyn ( -1919)
Płoński Władysław
Płoszewski Leon
Płużyński Stanisław
Pniewski Jerzy Maria
Podoski Jan
Podoski Roman
Pogorzelski Witold
Pohorecki Ryszard (VI)
Pojmańska Teresa (1929-2020)
Pokorski Stefan (III)
Polaczkowa Wanda (1901-1985) chemiczka
Pollak Roman
Pomianowski Karol
Pompeiu Dimitrio
Poniatowska Irena (II)
Poniatowski Stanisław
Popielisk Bolesław
Poplewski Roman
Popoff Cyryl
Popowska-Taborska Hanna (1930-2022)
Poppe Andrzej ( -2019)
Poprzęcka Maria (II)
Porębowicz Edward
Porowski Sylwester (III)
Porzeziński Wiktor Jan
Potkowski Edward
Potocki Józef
Prejs Marek (I)
Promińska Elżbieta
Prosnak Włodzimierz
Pruszyński Bogdan
Pruszyński Jan
Przeborski Antoni
Przełęcki Marian
Przesmycki Feliks
Przetakiewicz Wojciech (VI)
Przewoski Edward
Przybylski Jacek (V)
Przybyłowski Kazimierz
Przychocki Gustaw
Przyłęcki Stanisław
Przytycki Feliks (III)
Pszenicki Andrzej
Ptaszycki Stanisław
Pułaski Franciszek
Puzewicz Zbigniew ( -2018)
@ Puzynina Jadwiga (I) językoznawczyni
Puźniak Roman (III)
Pużyński Stanisław
Raabe Zdzisław
Rabaud Etienne
Rachuba Andrzej (II)
Raciborski Marian
Radomska Maria
Radziszewski Henryk
Rafacz Józef
Rajski Jerzy
Rakowska Maria
Rakusa-Suszczewski Stanisław
@ Raoul Anthony(1874-1941) antropolog, Francja
Rapacka Joanna
Rasiowa Helena
Raszewski Zbigniew
Rauszer Zdzisław Erazm
Reau Louis
Reicher Michał
Reichmann Mikołaj
Rejewski Czesław
Rembiszewska Dorota Krystyna (I)
Richling Andrzej (III)
Riedel Adolf
Rieger Janusz (I)
Rodkiewicz Bohdan
Rodowicz Kazimierz
Rogalski Antoni (VI)
Rogulski Jan
Rolewicz Stefan
Roman Marek
Romer Eugeniusz
Ronikier Aleksander (V)
Rose Maksymilian
Rosiński Bolesław
Rosłoński Romuald
Roszkowski Wacław
Roszkowski-Śliż Waldemar (IV)
Rościszewski Marcin
Rotfeld Adam Daniel (II)
Rothert Aleksander
Rothert Władysław
Rotkiewicz Wilhelm
Rottermund Andrzej (II)
Rowiński Michał
Rowiński Paweł (III)
Rowiński Wojciech
Rozwadowski Jan Michał
Różycki Stefan Zbigniew
Rubinowicz Wojciech
@ Rudowski Witold (1918-2001) chirurg, transfuzjolog, prezes TNW (1995-2001)
Rudzki Edward
Rulikowski Mieczysław
Rump Sławomir
Rundstein Szymon
Rusiecki Jan
Rusiecki Władysław
Russocki Stanisław
Rutkowska Barbara
Rutkowski Jan
Ruziewicz Stanisław
@ Rużyłło Edward (1909-2009) internista, gastrolog
Rybarski Roman
Rybicki Zygmunt
Rybicki Kacper
Rychard Andrzej (II)
Rychter Anna Maria (IV)
Rychter Tadeusz
Ryszkiewicz Andrzej
Rywik Stefan
Ryżewski Jan
Rzadkowska Ewa
Rząca-Urban Teresa (III)
@ Rzetelska-Feleszko Ewa (1932-2009) slawistka, polonistka
Rzeuska Maria
Rzętkowski Kazimierz
Sabat Bronisław Jerzy
Sabik Kazimierz (I)
Sacharczuk Mariusz (IV)
Sadowski Marek Jan (III)
Sadowski Zdzisław
Sadurska Anna
Safarewicz Jan
Safjan Marek (II)
Saks Stanisław
Salwa Piotr (I)
Sałata Bogusław
Sambor Jadwiga
@ Samsonowicz Henryk 1930-2021) historyk, mediewista
Samsonowicz Jan
Sander Henryk
Santarek Krzysztof (VI)
Sarnowska-Temeriusz Elżbieta (I)
Satkiewicz Halina
Satuła Wojciech (III)
Sawczuk Antoni
Sawicka Stanisława
Sawicki Jakub
Sawicki Ludwik
Schaff Adam
Schayer Stanisław
Schild Romuald (1936-2021)
Schiller-Walicka Joanna (II)
Schinzel Andrzej (1937-2021) matematyk
Semadeni Zbigniew (III)
Sembrat Kazimierz
Semczuk Antoni (1930-2018)
Semerau-Siemianowski Mściwój
Semkowicz Władysław
Sergesku Petre
Serkowski Stanisław
Seruga Wiesław (1927-2019)
Sękowska Elżbieta (I)
@ Siatkowski Janusz (I) językoznawca, slawista
Siciński Alfred
Sieberowa Nadzieja
Siedlecki Michał
Siekierski Sławomir
Siemaszko Wincenty
Siemieński Józef
Siemiradzki Józef
Sieniawska Maria
Sienkiewicz Henryk
Sierakowska Katarzyna (II)
Sierakowski Stanisław
@ Sierpiński Wacław (1882-1969) matematyk, prezes TNW (1931-1952)
Sikora Ewa (IV)
Singh Avadhesh Narayan
Sinko Grzegorz
Sinko Tadeusz
Sinko Zofia
Sitkowski Wacław
Siuta Jan (1928-2020)
Siwert Tadeusz
Siwiński Włodzimierz (II) (1939-2023)
Skalińska Maria
Skalmierski Bogdan
Skalski Adam (III)
Skalski Konstanty (VI)
@ Skarga Barbara (1919-2009) filozofka
Skibniewska Halina
Skłodowska-Curie Maria
Skorupka Stanisław
Skowroński Jerzy Ignacy
Skubiszewski Piotr (II)
Skup Małgorzata (IV)
Skupiński Franciszek Ksawery
Skwarczyńska Stefania
Skwarło-Sońta Krystyna (IV)
Sławiński Stanisław (  -2019)
Sławiński Tadeusz (  -2009)
Sławski Franciszek
Słonimski Piotr
Słoński Stanisław
Smak Józef (III)
Smal-Stocki Roman
Smoczyński Wojciech
Smolarski Władysław
Smoleński Kazimierz
Smoleński Władysław
Smolikowski Seweryn
Smoliński Adam
Smoliński Jerzy Ignacy
Smoluchowski Marian
Smulikowski Kazimierz (1900-1987) geolog, petrograf
Smułkowa Elżbieta (I)
Sobczyk Lucjan (1927-2023)
Sobiczewski Adam
Sobieski Wacław
Sobolewski Andrzej L. (III)
Sokolewicz Zofia (  -2020)
Sokołowski Alfred
Sosnowski Jan
Sosnowski Leonard
Sosnowski Oskar
Sosnowski Ryszard
Sójka-Zielińska  Katarzyna
Spiechowicz Eugeniusz
Stachurski Wiesław
Staff Franciszek
Staff Leopold
Stamatello Henryk
Staniewicz Leon
Staniszewski Bogumił
Stanosz Barbara
Starck Jan
Starck Zofia (1929-2023)
Staroń Krzysztof (IV)
Stec Wojciech Jacek (III)
Stefanowska Zofia
Stefanowski Bohdan
Stefański Witold
Steffen Jan
Steinhaus Hugo
Stemberski Adam
Stembrowicz Jerzy
Stettner Łukasz (III)
Stępień Piotr (IV)
Stołyhwo Kazimierz
Story Tomasz (III)
Strasburger Edward
Straszewicz Stefan
Straszewska Maria (1919-2021)
@ Strebeyko Piotr (1907-2003) botanik, fizjolog roślin
Strosznajder Joanna (V)
@ Struve Henryk (1840-1912) filozof, psycholog, encyklopedysta
Strzałkowski Ireneusz
Strzelecki Paweł (III)
Stupnicki Jacek
Styczek Andrzej (VI)
Styger Paweł
Sucharski Robert (I)
Suchodolski Bogdan
Suchodolski Stanisław (II)
Sudolski Zbigniew (1930-2024)
Sujecka Jolanta (I)
Sujkowski Zbigniew
Sujkowski Ziemowit
Suligowski Adolf
Sulima Roch (I)
Sułtan Andrzej
Sym Ernest
Symonides Ewa
Sysa Paweł (VI)
Szacki Jerzy
Szafarczyk Maciej (VI)
Szafer Władysław
Szaniawski Klemens
Szarota Tomasz (II)
Szczeniowski Szczepan
Szczepaniak Czesław
Szczepaniak Edward
Szczepańska-Sadowska Ewa 
Szczepański Paweł (VI)
Szczepański Władysław
Szczepiński Wojciech
Szczucki Lech
Szczygieł Aleksander
Szeląg Adam (VI)
Szelągowska Grażyna (II)
Szelągowski Franciszek
Szelest  Hanna
Szenajch Władysław
Szeruda Jan
Szewczyk Andrzej (III)
Szlagowski Antoni Władysław
Szlifersztejn Salomea
Szmidt Jan (VI)
Szmurło Jan
Szmydtowa Zofia
Szober Stanisław
Szostek Mieczysław (1933-2023)
Szpakowska Małgorzata (I)
Szperl Ludwik
Szpor Stanisław
Szreniawski Zbigniew
Szretter Ryszard
Szubert Wacław
Szulc Stefan
Szulecki Andrzej
Szwat-Gyłybow Grażyna (I)
Szweykowski Jerzy
Szweykowski Zygmunt
Szybiak Irena (II)
Szyjkowski Marian
Szymczak Henryk (III)
Szymczak Mieczysław
Szynkiewicz Zbigniew
Szyrmer Jerzy
Szyrocki Marian
Szyszko-Bohusz Adolf
Śliwiński Stanisław
Śliwowska Wiktoria (1931-2021)
Śmieszek Antoni Józef
@ Śródka Andrzej (1946-2022) patofizjolog, historyk medycyny
Świderkówna Anna
Świdziński Henryk
Świdziński Marek (I)
Świergiel Artur Hugo (IV)
@ Świeżawski Stefan (1907-2004) historyk filozofi
Święcicki Julian Adolf
Świętochowski Bolesław
Świętosławski Wojciech
Taborski Roman (I)
Talko-Hryncewicz Julian
Tanarkin Jakub Dawid
Tarwacka Anna (II)
Taszycki Witold
Tatarkiewicz Władysław
Tatoń Jan 91930-2023)
Taubenschlag Rafał
Taylor Edward
Tazbir Janusz
Teisseyre-Techer Roman (III)
Terlikowski Feliks
Thugutt Stanisław Józef
Thullie Maksymilian
Till Ernest
Toczko Kazimierz
Tokarz Wacław
Tołłoczko Bolesław
Tołłoczko Stanisław
Tołłoczko Tadeusz (V)
Tołwiński Tadeusz
Tomala Kazimierz (VI)
Tomassi Witold
Tomkiewicz Władysław
Topolińska Zuzanna (I)
Torbicz Władysław (VI)
Toruńczyk Henryk (III)
Totkowicz Stanisław
Towpik Edward (V)
Towpik Józef
Traczyk Tadeusz (1924-2013)
@ Trautman Andrzej (III) fizyk
Trawkowski Stanisław
Tretiak Andrzej
Trojanowicz Marek (III)
Truchy Henri
Trzebiński Józef
Trzebski Andrzej (1928-2017)
Tubielewicz Jolanta
Tudek Barbara
Tunia Henryk (VI)
Tur Jan
Turlejski Krzysztof (IV)
Turski Czesław
Turski Łukasz (III)
Twardowski Andrzej (III)
Tylewska-Wierzbanowska Stanisława (IV)
Tymieniecki Kazimierz
Tymowski Janusz
Tyszkiewicz Jan (II)
Tzitzèica Georges
Udalski Andrzej (III)
Ujejski Józef
Uklański Aleksander
Ulanowski Bolesław
Ulewicz Tadeusz
Urbanek Adam
Urbanik Jakub (II)
Urbański Tadeusz
Venulet Jan
Vetulani Adam
Vetulani Jerzy
Vieweger Teodor
Wachowski Kazimierz
Wajs Karol
Walawski Julian
Walczak Franciszek
Wald Ignacy
Walecki Jerzy (V)
Walewski Tadeusz
Walicki Andrzej (1930-2020)
Walicki Michał
Warzecha Julian
Warzocha Krzysztof (V)
Wasilewski Tadeusz
Wasilkowski Jan
Wasiutyński Aleksander
Waszakowa Krystyna (I)
Waszkiewicz Czesław (VI)
Wavre Rolin
Wąsowicz Marek (II)
Wdowczyk Jerzy
Weigel Kasper
Weigl Rudolf
Weinsberg Adam
Wejchert Kazimierz
Werle Józef
Wesołowski Jacek (III)
Wesołowski Stefan
Weyberg Zygmunt
Wędkiewicz Stanisław
Węgierko Jakub
Węgleński Piotr (1939-2024) genetyk
Wielgoś Mirosław (V)
Wielowieyski Henryk
Wieniawski Witold (V)
Wiercińska Drapało Alicja (V)
Wierczyński-Vertel Stefan
Wierzbicka Małgorzata (IV)
Wierzbicki Tadeusz
Wierzbicki Witold
Wierzbowski Teodor
Wierzchoń Tadeusz (VI)
Wiewiórowski Maciej
Wijk Mikołaj van
Wilczkowski Eugeniusz
Wilkoszewski Edward
Windakiewicz Stanisław
Winiarski Bohdan
Winid Bogodar
Winkowski Józef (III)
Winniczuk Lidia
Wirth-Dzięciołowska Elżbieta (IV)
Wiśniewska Marta (IV)
Wiśniewski Andrzej (III)
Wiśniewski Jarosław (III)
Wiśniewski Stefan
Wiśniewski Wincenty Lesław
Witanowski Michał (III)
Witczak Franciszek
Witkowska Alina
Witkowska-Zaremba Elżbieta (II)
Witkowski Stanisław
Witoszyński Czesław
Witwicki Władysław
Włoczewski Tadeusz
Włodarczyk Jarosław (II)
Włodarski Paweł (V)
Włosiński Władysław (  -2018)
Wodzicki Tomasz (IV)
Wojciechowski Jarosław
Wojciechowski Konstanty
Wojciechowski Zdzisław Andrzej (IV)
Wojnar Marcin (V)
Wojno Tadeusz
Wojtasiewicz Olgierd
Wojtaszczyk Przemysław (III)
Wojtczak Andrzej (1933-2020)
Wojtczak-Szyszkowski Jerzy Andrzej (I)
Wojtysiak Antoni
Wolański Piotr (VI)
Woleński Jan (II)
Wolff Adam
Wolfke Mieczesław
Woliński Janusz
Woliński Wiesław (VI)
Wolnicz-Pawłowska Ewa (I)
Wolniewicz Bogusław
Wolski  Tadeusz
Wolski Wojciech (VI)
Wołodkiewicz Witold (1929-2021)
Wołoszyńska Jadwiga
Woronowicz Stanisław (III)
Woźniak Adam (VI)
Woźniakowski Henryk (III)
Woźnicka Wanda
Wójcicki Ryszard (II)
Wójcik Zbigniew (1922-2014)
Wójcik Zbigniew J (II)
Wóycicki Kazimierz
Wóycicki Stanisław
Wóycicki Zygmunt
Wrangel Ewert
Wrochna Grzegorz (III)
Wrocławski Krzysztof  Dominik
Wróbel Jerzy ( -2012)
@ Wróblewski Andrzej Kajetan (III) fizyk, historyk fizyki
Wróblewski Stanisław
Wyczański Andrzej
Wyrobisz Andrzej
Zabczyk Jerzy (III)
Zabrocki Jan (VI)
Zachwatowicz Jan
Zagórski-Ostoja Włodzimierz
Zahorski Andrzej
Zajączkowski Ananiasz
Zakaszewski Czesław
Zakrzewski Andrzej (II)
Zakrzewski Janusz
Zaleski Stefan
Zalewski Kacper (III)
Załęski Witold
Załuska-Kotur Magdalena (III)
Zaorski Jan
Zarębska Teresa
Zarzycki Maciej
Zasztowt Leszek (II)
Zawadowski Witold
Zawadzki Bronisław
Zawadzki Józef
Zawidzki Jan
Zawodziński Karol Wiktor
Zdunik Anna (III)
Zdziechowski Marian
Zemánek Jaroslav
Zembrzuski Kazimierz
Zembrzuski Ludwik
Zgliczyński Stefan (V)
Zgliczyński Wojciech (V)
Zieleńczyk Adam
Zielińska Anna (I)
Zieliński Andrzej (V)
Zieliński Tadeusz
Ziemecki Stanisław
Zieniukowa Jadwiga (I)
Ziółkowski Mariusz (II)
Zmarlicki Stanisław (VI)
Znamierowski Czesław
Znaniecki Florian
Zoll Fryderyk (jun.)
Zowczak Magdalena (II)
Zweibaum Juliusz
Zwierzchowski Lech (1944-2020)
Zwierzchowski Stanisław
Zwolska Zofia (V)
Zych Włodzimierz
Żabiński Jan
Żabko-Potopowicz Antoni
Żaboklicki Krzysztof (I)
Żarnowski Janusz
Żelazko Wiesław (III)
Żernicki Bogusław
@ Żorawski Kazimierz (1866-1953) matematyk, prezes TNW (1925-1931)
Żółkiewski Stefan
Żórawski Konstanty
Żylicz Jan (III)
Żylicz Maciej (IV)

Lokalizacja


Login Form