Towarzystwo Naukowe Warszawskie

Galeria

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Seal of the Warsaw Scientific Society, established 1907

  Source scanned from the original document dated 1912, author unknown

Prezesi TNW od 1907 r.

 1. Jabłonowski Aleksander Walerian (1829-1913) historyk, etnograf, prezes TNW (1907-1913)
 2. Dydyński Teodor (1836-1921) prawnik, prezes TNW (1913-1916)
 3. Chlebowski Bronisław (1846-1918) historyk literatury, prezes TNW (1916-1918)
 4. Kochanowski-Korwin Jan Karol (1869-1949) historyk, prezes TNW (1918-1925)
 5. Żorawski Kazimierz (1866-1953) matematyk, prezes TNW (1925-1931)
 6. Sierpiński Wacław (1882-1969) matematyk, prezes TNW (1931-1952)
 7. Kemula Wiktor (1902-1985) chemik, prezes TNW (1981-1985)
 8. Gieysztor Aleksander (1916-1999) historyk, mediewista, prezes TNW (1986-1992)
 9. Górnicki Bolesław (1909-1998) pediatra, historyk medycyny, prezes TNW (1992-1995)
 10. Rudowski Witold (1918-2001) chirurg, transfuzjolog, prezes TNW (1995-2001)
 11. Paszewski Andrzej genetyk, fizjolog (IV), prezes TNW (2001-2007)
 12. Lipkowski Janusz fizykochemik (III), prezes TNW (2007-2020)
 13. Langer Jerzy Marian fizyk (III), prezes TNW (2020-2023)
 14. Mirowska-Guzel Dagmara farmakolog (V), prezes TNW (2023-

Lokalizacja


Login Form