Towarzystwo Naukowe Warszawskie

Galeria

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Seal of the Warsaw Scientific Society, established 1907

  Source scanned from the original document dated 1912, author unknown

2005 r.

 1. Jadwiga Bobrowska, Mikołaj Rej o muzyce ludowej w XVI-wiecznej Polsce. - Warszawa 2005 -  192 s. (historia}.
 2. Tomasz Nowak, Tradycje muzyczne społeczności polskiej na Wileńszczyźnie. - Warszawa 2005  - 320 s. (opinie o zachowaniu).
 3. Grażyna Rutkowska (oprac.) Księga Metryki Koronnej podkanclerzego Andrzeja Oparowskiego z lat 1479-1483 i 1482-1484. – Warszawa 2005 – 200 s. (historia).
 4. Barbara Koc. Zenon Przesmycki – humanista przełomu  XIX i XX wieku. Warszawa 2005 – 213 s. (literaturoznawstwo).
 5. Maria Trawińska.  Fonetyka wielkopolskich rot sądowych.- Warszawa 2005 – 220 s. (zjawiska staropolskiej fonetyki).
 6. Lucyna Jankowiak. Słownictwo medyczne Stefana Falimirza. Studium początków polskiej renesansowej terminologii medycznej, t. I - Warszawa 2005 – 500 s. (opis wstępnego rozwoju słownictwa medycznego) W. J. Burszta, J. Nowak i K. Jaskułowski (red). Naród, kultura, tożsamość. Polska refleksja nad narodem w kontekście europejskim. - Warszawa 2005 – 520 s.

Lokalizacja


Login Form