Towarzystwo Naukowe Warszawskie

Galeria

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Seal of the Warsaw Scientific Society, established 1907

  Source scanned from the original document dated 1912, author unknown

1999 r.

 1. Jerzy Duma. Nazwy rzek lewobrzeżnego Mazowsza z całym dorzeczem Pilicy. - Warszawa 1999. - 204 s. (językoznawstwo).
 2. Zuzanna Topolińska. Język człowiek przestrzeń. - Warszawa 1999. - 218 s. (językoznawstwo).
 3. Bibliografia językoznawstwa slawistycznego za rok 1995 z uzupełnieniami za lata 1992-1993, pod red. Zofii Rudnik-Karwatowej; oprac. przez zespół w składzie: Hanna Karpińska, Zofia Rudnik-Karwatowa, Zenon Mikos, przy współudziale slawistów z krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych. - Warszawa 1999. - 748 s. (językoznawstwo).
 4. Stefan Swieżawski, L’univers. La philosophie de la nature au XVe siècle en Europe. - Warszawa 1999. - 482 s. (filozofia).
 5. Zofia Rudnik-Karwatowa, Hanna Karpińska, Słownik słów kluczowych językoznawstwa slawistycznego. - Warszawa 1999. - 105 s. (językoznawstwo).

Lokalizacja


Login Form