Towarzystwo Naukowe Warszawskie

Galeria

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Seal of the Warsaw Scientific Society, established 1907

  Source scanned from the original document dated 1912, author unknown

1996 r.

 1. Bibliografia językoznawstwa slawistycznego za rok 1993 z uzupełnieniami za rok 1992. [cz. 1], pod red. Zofii Rudnik-Karwatowej; oprac. Przez zespół w składzie: Małgorzata Kornacka, Zofia Rudnik-Karwatowa, Ilona Suchocka i Hanna Karpińska przy współudziale slawistów z krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych. - Warszawa 1996. - 540 s. (językoznawstwo).
 2. Bibliografia językoznawstwa slawistycznego za rok 1993 z uzupełnieniami za rok 1992. [cz. 2], pod red. Zofii Rudnik-Karwatowej; oprac. Przez zespół w składzie: Małgorzata Kornacka, Zofia Rudnik-Karwatowa, Ilona Suchocka i Hanna Karpińska przy współudziale slawistów z krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych. - Warszawa 1996. - 351 s. (językoznawstwo).
 3. Ekologiczne podstawy zagospodarowania dolin rzecznych (na przykładzie Wisły pod Płockiem) : praca zbiorowa pod red. Zdzisława Mikulskiego i Elżbiety Bajkiewicz-Grabowskiej. - Warszawa 1996. - 183 s. (ekologia).
 4. Kwiryna Handke, Hanna Popowska-Taborska, Irena Galsterowa. Nie dajmy zginąć słowom: rzecz o odchodzącym słownictwie. - Warszawa 1996. - 369 s. (językoznawstwo).
 5. Hanna Popowska-Taborska, Wiesław Boryś. Leksyka kaszubska na tle słowiańskim. - Warszawa 1996 (Język na Pograniczach nr 15). - 434 s. (językoznawstwo).
 6. Ewa Rzetelska-Feleszko, Jerzy Duma. Językowa przeszłość Pomorza Zachodniego na podstawie nazw miejscowych. - Warszawa 1996 (Język na Pograniczach nr 16). - 343 s. + 37 map (językoznawstwo).
 7. Jadwiga Karwasińska, Wybór pism [cz. 1]: Święty Wojciech, pod red. Teresy Dunin-Wąsowicz i Aleksandra Gieysztora. - Warszawa 1996. - 262 s. (historia).

Lokalizacja


Login Form