Towarzystwo Naukowe Warszawskie

Galeria

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Seal of the Warsaw Scientific Society, established 1907

  Source scanned from the original document dated 1912, author unknown

Janusz Siatkowski

Janusz Siatkowski urodził się 5.03.1929 r. w Warszawie. Jest emerytowanym profesorem zwyczajnym UW, dr h. c. Uniwersytetu Karola w Pradze (8.04.1998).
Obszary badań naukowych: dialektologia słowiańska, historia języków słowiańskich, międzysłowiańskie i słowiańsko-niemieckie kontakty językowe, leksykografia.
Janusz Siatkowski jest od 2016 członkiem honorowym TNW.
Członkostwo w innych towarzystwach i gremiach naukowych:

 • Międzynarodowy Komitet Slawistów – przewodniczący 1993–1998, członek honorowy;
 • Polskie Towarzystwo Językoznawcze, od 1954;
 • Towarzystwo Naukowe Warszawskie – członek honorowy;
 • Białostockie Towarzystwo Naukowe;
 • Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów;
 • Towarzystwo Filologów Bułgarystów – od 1986;
 • Towarzystwo Jabłonowskich w Lipsku – od 1991;
 • Czeskie Towarzystwo Językoznawcze – od 1991;
 • Komitet Językoznawstwa PAN, 1967–2015 (wiceprzewodniczący 1975–1984);
 • Komitet Słowianoznawstwa PAN, od 1975 (honorowy przewodniczący od 2001).

Ważniejsze publikacje:

 • Słownictwo Warmii i Mazur t. I: Budownictwo i obróbka drewna, 1958
 • Dialekt czeski okolic Kudowy, t. I–II 1962.
 • Bohemizmy fonetyczne w języku polskim, t. I 1965, t. II 1970.
 • Gesta Romanorum linguae polonicae (1543), 1986.
 • Słownik czesko-polski (z M. Basajem), 1991 (2 wyd. 2002, 3 2007).
 • Slawizmy w utworach śląskich Horsta Bienka, 1995 (wyd. niem. 2000).
 • Czesko-polskie kontakty językowe, 1996.
 • Studia nad wpływami obcymi w Ogólnosłowiańskim atlasie językowym, 2004.
 • Słowiańskie nazwy wykonawców zawodów w historii i dialektach, 2005.
 • Obce nazwy geograficzne w języku czeskim i polskim, 2006.
 • Bohemizmy w języku polskim. Słownik (z M. Basajem), 2006.
 • Słowiańskie nazwy części ciała w historii i dialektach, 2012.
 • Studia nad słowiańsko-niemieckimi kontaktami językowymi, 2015.
 • Pełny wykaz publikacji prof. dr. hab. Janusza Siatkowskiego na: http://ispan.waw.pl/default/pl/uczeni-z-kregu-is-pan/1108-prof-dr-hab-janusz-siatkowski

Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Lokalizacja


Login Form