Towarzystwo Naukowe Warszawskie

Galeria

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Seal of the Warsaw Scientific Society, established 1907

  Source scanned from the original document dated 1912, author unknown

 

Joanna Goszczyńska

 

Tatry w dziewiętnastowiecznym sporze o słowacką tożsamość narodową

Referat będzie próbą pokazania jak Tatry – jeden z ważniejszych symboli słowackiej tożsamości narodowej – funkcjonują w dziewiętnastowiecznym dyskursie ideologicznym (narodowym), językowym i estetycznym. Zaprezentowane zostaną również przemiany jakim obraz Tatr ulega w literackim dyskursie tzw. odrodzenia narodowego: od skonwencjonalizowanego motywu literackiego, po wielowymiarowy znak kultury. W epoce romantyzmu Tatry nie tylko zasilają repertuar typowych jego znaków, ale stają się symbolem słowackości i słowiańskości (Tatry jako kolebka Słowiańszczyzny), symbolem wiary w siły narodu. Wykorzystuje je zatem zarówno ideologia narodowa, jak i słowianofilska. Schyłkowy romantyzm przynosi dosyć powszechną demitologizację Tatr, ale ich mit zachowuje swoją żywotność w niezwykle ważnym dla słowackiego romantyzmu – aczkolwiek długo przemilczanym lub deprecjonowanym - nurcie mesjanistycznym. Zapewniona zostaje tym samym ciągłość wagi tego symbolu dla samoidentyfikacji Słowaków.

29 października (poniedziałek) 2018 r. o 17.00, prof. Joanna Goszczyńska, Tatry w dziewiętnastowiecznym sporze o słowacką tożsamość narodową

Lokalizacja


Login Form