Towarzystwo Naukowe Warszawskie

Galeria

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Seal of the Warsaw Scientific Society, established 1907

  Source scanned from the original document dated 1912, author unknown

Gwiazdy i outsiderzy nauki – wiek XIX i XX

Zaproszenie do udziału w konferencji

Call for Papers

Gwiazdy i outsiderzy nauki – wiek XIX i XX

Konferencja Wydziału I TNW i Wydziału Polonistyki UW

14–15.11.2016

Wspieranie rozwoju nauki – statutowy cel działania Towarzystwa Naukowego Warszawskiego – oznacza także żywy kontakt z tradycją i pogłębianie wiedzy o historii badań i dyscyplin naukowych. Historię tę tworzą ludzie nauki, którym ma być poświęcona planowana konferencja. Nie chodzi przy tym o rocznicowo-wspomnieniowy program obowiązkowy, lecz – na przykładzie wybranych biografii naukowych – o głębszą refleksję na temat miejsca i rangi polskiej humanistyki w dzisiejszym świecie. O uczonych z przeszłości chcemy mówić współczesnym językiem – stąd nieco prowokująco brzmiące kategorie „gwiazda“ i „outsider“, które mają stanowić oś konferencji. Nie są to etykietki wartościujące. Odnoszą się one do różnic osobowości i temperamentu uczonych: jedni skupiali wokół siebie krąg uczniów i tworzyli „szkoły“ (jak lingwista Jan Niecisław Baudouin de Courtenay), inni działali raczej samotnie (jak polihistor Aleksander Brückner czy lingwista Jerzy Kuryłowicz). Jaki wkład do nauki wnieśli jedni i drudzy? Mamy na myśli jej wymiar europejski (by nie rzec światowy), podczas kiedy słabością polskiej nauki jest dziś jej wtórność i „wsobność“, nikły rezonans poza krajem, późne usamodzielnianie się kadry i długa droga do profesury. Czy było tak zawsze? Z czego wynika stan obecny? Czy tradycyjna relacja mistrz – uczeń należy do przeszłości? Czy działalność naukowa powinna dziś łączyć się z marketingiem? – to tylko niektóre z pytań, jakie mogą sięprzy okazji podobnych biograficznych przybliżeń nasunąć.

Zainteresowanych zapraszamy do zgłaszania tematów referatów do 29.04.2016 pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Czas trwania konferencji (jedno- lub dwudniowa) będzie zależeć od liczby zgłoszeń.

Termin: 14-15 listopada 2016.

Miejsce: Pałac Staszica, Warszawa, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa.

 

Sekretarz Wydz. I. TNW Przewodnicząca Wydz. I. TNW
dr hab. Dorota Rembiszewska, prof. IS PAN  Prof. dr hab. Alicja Nagórko

 

 

program konferencji

 

Lokalizacja


Login Form