Towarzystwo Naukowe Warszawskie

Galeria

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Seal of the Warsaw Scientific Society, established 1907

  Source scanned from the original document dated 1912, author unknown

Warszawska szkoła fizyki półprzewodników - w stulecie urodzin profesora Leonarda Sosnowskiego

Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk i Towarzystwo Naukowe Warszawskie zapraszają na sympozjum Warszawska szkoła fizyki półprzewodników - w stulecie urodzin profesora Leonarda Sosnowskiego.
Sympozjum odbędzie się 4 kwietnia 2011 r.  w Sali Dużej Doświadczalnej w gmachu Wydziału Fizyki na Hożej. Początek o godz. 16.00.
PROGRAM:
1. Kariera akademicka profesora Leonarda Sosnowskiego - najważniejsze daty i fakty - prof. Jacek Baranowski (16.00 – 16.20).
2. Droga do warszawskiej szkoły fizyki półprzewodników - (od studiów na Uniwersytecie do półprzewodników z wąską przerwą) - prof. Marian Grynberg (16.20 – 17.00).
Przerwa na kawę.
3. Lata rozkwitu - (od półprzewodników z wąską przerwą do półprzewodników półmagnetycznych) - prof. Jerzy Kołodziejczak (17.30 -18.20).
4. Warszawska szkoła fizyki półprzewodników obecnie - rozwój i tradycja - (od półprzewodników półmagnetycznych do dzisiaj> - prof. Tomasz Dietl (18.20 – 19.00).

Lokalizacja


Login Form