Towarzystwo Naukowe Warszawskie

Galeria

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Pałac Staszica

  reprodukcje ze zbiorów, kolekcji Leszka Zasztowta

 • Seal of the Warsaw Scientific Society, established 1907

  Source scanned from the original document dated 1912, author unknown

Apel do członków PAN

Uchwałą Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 1952 roku działalność Towarzystwa Naukowego

Warszawskiego została zatrzymana, a jego majątek nakazano przekazać tworzonej Polskiej Akademii Nauk.

Z kolei Prezydium PAN pismem z dnia 9 lutego 1954 r. wystąpiło do Prezydium Rady Narodowej m. st. Warszawy o wykreślenie TNW z rejestru stowarzyszeń, co zostało dokonane. W ten sposób Towarzystwo zostało pozbawione przez Rząd majątku a przez PAN, jak się to później okazało, także ciągłości historycznej.

W tej sytuacji zgromadzeni w dniu 19 grudnia 2016 roku na Walnym Zebraniu członkowie TNW zwracają się do członków Polskiej Akademii Nauk, aby na swym Zgromadzeniu Ogólnym doprowadzili do uchwały uznającej reaktywowanie w 1981 r. Towarzystwa przez żyjących jego członków za faktyczne przywrócenie ciągłości TNW.

Jednocześnie członkowie TNW zwracają się do Prezydium PAN o podjęcie wszelkich możliwych kroków dla odwrócenia skutków działalności swoich poprzedników w celu przywrócenia ciągłości Towarzystwa, także prawnej, której zostało pozbawione niezgodnie z prawem.

Uważamy, że w te działania powinni zaangażować się członkowie PAN, będący jednocześnie członkami TNW, a ci są liczni. Byłoby szczególnie cenne, aby te działania zakończyły się sukcesem w roku 2017 tj. w 110 rocznicę powstania Towarzystwa Naukowego Warszawskiego.

Lokalizacja


Login Form